Stretnutie s krajanmi v Karlovych Varoch

Predseda Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Vetrák sa v Karlovych Varoch stretne s predstaviteľmi slovenských spolkov v regióne Karlove Vary a Plzeň.