Stretnutie s krajanmi v Karvinej

Predseda Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Vetrák sa stretne v Karvinej spredstaviteľmi Regionálnej obce Slovákov v Karvinej.