Stretnutie s krajanmi v Prahe

Predseda Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Vetrák sa stretne v Prahe s veľvyslancom SR v Prahe Petrom Brňom.

Ďalej sa stretne s predstaviteľmi ZV Posleneckej snemovne ČR, Stálou komisiou Senátu pre krajanov žijúcich v zahraničí, splnomocnencami vlády ČR pre ľudské práva a pre krajanské záležitosti a takisto s predstaviteľmi Ministerstva kultúry ČR.

o 16.00 h- sa predseda úradu Milan Vetrák zúčastní na oslave- pocte mamičky Jirku Kyliána na Novej scéne Národného divadla.