Stretnutie s krajanmi z Moravy

Predseda Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Vetrák sa v Brne stretne s predstaviteľmi Regionálnej obce Slovákov v Brne, Regionálnej obce Slovákov v Kroměříži, predsedom FZ Púčik a predstaviteľmi o.z. Jánošíkov dukát.