Stretnutie s NRSNM v Srbsku

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Vetrák sa stretol s s predstaviteľmi Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku v Novom Sade na čele s Annou Tomanovou-Makanovou, predsedníčkou NRSNM v Srbsku.

Rokovali o zmluvách k projektom Múzeum Slovákov vo Vojvodine a Spomienka na Martina Jonáša a hľadali kompromisné riešenia na úspešné zavŕšenie obidvoch projektov.