Stretnutie s poslancom NR SR Igorom Hraškom

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milan Vetrák a riaditeľ Teritoriálneho, informačného, mediálneho, medzinárodného a kultúrneho odboru (TIMMKO) úradu Martin Štrbka v Bratislave rokovali s poslancom NR SR Igorom Hraškom o vzájomnej spolupráci pri starostlivosti o krajanov vo svete.