Stretnutie s predsedníčkou Kanadskej slovenskej ligy Mary Ann Doucette

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milan Vetrák prijal predsedníčku Kanadskej slovenskej ligy (KSL) Mary Ann Doucette. Odovzdala mu srdečné pozdravy od členov ligy a informovala ho o aktuálnom dianí v KSL aj plánoch v najbližšom období.

KSL je podpornou krajanskou organizáciou, ktorá vznikla roku 1932 ako 415. pobočka Slovenskej americkej ligy, v súčasnosti má 1200 členov a jej tlačovým orgánom je od roku 1942 Kanadský Slovák, nateraz jediný týždenník vydávaný pre Slovákov v Kanade.  V slovenskom povedomí má Kanadská slovenská liga trvalé miesto a ÚSŽZ pozorne vníma i súčasnosť, ktorá naznačuje  snahy jej členov o hľadanie nových cieľov v smerovaní organizácie.

Predseda ÚSŽZ predstavil plány úradu týkajúce sa slovenských komunít žijúcich v zahraničí. Ambíciou úradu je podporovať vznik vzdelávacích a kultúrnych centier, ktoré sa stanú miestom na stretávanie krajanov, ich prezentáciu smerom k majorite aj prezentáciu Slovenskej republiky v danej krajine. Tieto budú slúžiť najmä na vzdelávanie detí a mladých ľudí v slovenskom jazyku, uskutočňovanie kultúrnych podujatí, dokumentáciu krajanského života a v konečnom dôsledku aj podnikania. Slovenská republika chce podporovať mladých a úspešných ľudí vo svete, takisto nové a kvalitné nápady a projekty. V súčasnosti úrad pripravuje novú dotačnú smernicu, ktorou chce oproti minulým rokom skvalitniť a zefektívniť  dotačný systém.

 Mary Ann Doucette (v strede) na ÚSŽZ s jeho predsedom Milanom Vetrákom a vedúcou oddelenia teritoriálnych operácií Alenou Pastorkovou