Stretnutie s predstaviteľmi krajanských spolkov v ČR na pôde ZÚ v Prahe

Vo štvrtok 12. decembra 2013 sa na Veľvyslanectve SR v Prahe uskutočnilo v poradí druhé stretnutie zástupcov veľvyslanectva a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí so zástupcami slovenských krajanských spolkov a organizácií v Českej republike. Stretnutie nadväzovalo na predchádzajúce podujatie, ktoré sa uskutočnilo v súvislosti s nástupom nového slovenského veľvyslanca v októbri 2013.

Cieľom stretnutia bolo ukončiť diskusiu o problematike vzniku Slovenského domu v ČR a prerokovanie možností ďalšej vzájomnej spolupráce a budúceho využívania Slovenského domu všetkými krajanskými organizáciami a spolkami.

Za Zastupiteľský úrad SR sa na stretnutí zúčastnili Peter Weiss, veľvyslanec SR v Prahe a Anna Juriková, konzulka. Za ÚSŽZ komunikovali so zástupcami krajanských organizácií a spolkov Igor Furdík, predseda ÚSŽZ, Peter Prochácka, podpredseda ÚSŽZ a Milan Koščo, riaditeľ odboru dotácií a ekonomiky ÚSŽZ.

Za krajanov sa na stretnutí zúčastnili predstavitelia viac ako 20 spolkov a organizácií (napr. V. Skalský – Svetové združenie Slovákov v zahraničí a Slovensko-český klub, N. Vokušová – Slovensko-český klub, P. Lipták – Obec Slovákov v Čechách, V. Paulíny – Slováci v Čechách, J. Miňo – Etnica, M. Miňová – Limbora, V. Čelko – Spoločnosť M. R. Štefánika, V.Štancel – KSK a ďalší).