Stretnutie Slovákov v Austrálii

Tradičné stretnutie krajanov na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Canberre bolo bežného roku spestrené i slovenskou piesňou z Vojvodiny. Na pôde Veľvyslanectva Slovenskej Republiky v hlavnom meste Austrálie – Canberre, sa v sobotu 21. januára 2012 konalo stretnutie Slovákov žijúcich v Austrálii. Približne 200 hostí vrátane slovenského honorárneho konzula v Brisbane Michala Horvátha, privítala veľvyslankyňa Eva Ponomarenková, ktorá si v otváracom príhovore spomenula na výročie vzniku Slovenskej republiky a prítomných poinformovala o dohode o sociálnom zabezpečení medzi Slovenskom a Austráliou, tiež o novom grantovom kole Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Pódium potom už patrilo mladučkým tanečníkom Detského folklórneho súboru Stonožka zo Sydney, ktorí prednesom detských ľudových hier vyvolali nejeden úsmev na tvári prítomných. V programe ani bežného roku nechýbali predstavitelia Slovenského spolku Ľudovíta Štúra z Melbourne so svojou predsedníčkou Elenou Lomenovou. Jedným z nich bol i Folklórny súbor Liptár, ktorý sa tentokrát predstavil raslavickými a horehronskými tancami, ktoré nacvičili Dana Lalíková a Pavel Sľúka. Podujatie spestrili i slovenské piesne z Vojvodiny v interpretácii Kataríny Mosnákovej a ľudového orchestra Slovenského spolku Ľudovíta Štúra. Z prednesených melódii na prítomných zapôsobila a nejednu slzu vymanila najmä autorská skladba Zuzany Đukićovej z Jánošíka pod názvom Tam ďaleko za horami, ktorá hovorí práve o pocitoch Slováka žijúceho v zahraničí.

Slovenské piesne sa potom z nádvoria Veľvyslanectva SR ozývali i v neoficiálnej časti krajanského stretnutia. Nechýbala ani chutná kapusnica, slovenské pivo či borovička. Makové buchty a iné sladké dobroty ponúkali členky Združenia matiek, ktoré pod vedením Anny Bovdišovej usilovne pôsobia pri Slovenskom spolku Ľudovíta Štúra v Melbourne.

Zvyšok dňa v hlavnom meste Austrálie členovia FS Liptár strávili pracovne. Neváhali využiť príležitosť aby nacvičili a do svojho tanečného repertoára zaradili i slovenské tance z Vojvodiny, odkiaľ pochádzajú ich predkovia. Autorka tohto príspevku je i autorkou ich nového tanca, ktorý pod názvom Šecko vďaka Vám páni muzikanti piesňami a tanečnými prvkami z Banátu znázorňuje náhodné stretnutie muzikantov, spevákov a tanečníkov, ktorí sa v nočných hodinách vracajú domov a ešte raz spontánne roztočia zábavu.
 
Ako vidno, aj austrálska slovenská komunita sa snaží už vyše jedného polstoročia zachovávať identitu a pestovať národnú tradíciu. Slováci do Austrálie prichádzali hlavne z ekonomických a sociálnych dôvodov, tak v medzivojnovom období ako i po skončení 2. svetovej vojny. Túto komunitu v 60. a 70. rokoch posilnila silná vlna slovenských emigrantov z bývalej Juhoslávie, ktorí si ihneď začali organizovať národný spoločenský a kultúrny život.

Dnes v Austrálii žije približne 12 000 Slovákov a to najmä v mestách Melbourne (štát Viktória), Brisbane (Queensland), Sydney (Nový južný Wales), Hobart (Tasmánia), Perth (Západná Austrália) a Adelaide (Južná Austrália). Postupom času si zakladali rôzne združenia, spolky, cirkevné zbory, začali vydávať periodickú tlač a odštartovali rozhlasové vysielania v slovenskom jazyku. Najprv bolo založené v Sydney Združenie austrálskych Slovákov (1950), ktoré pôsobí až do dnešných čias a má svoje predstaviteľstvo i v Melbourne a Adelaide. Toto združenie okrem iného bienálne organizuje kongresy a je vydavateľom časopisu Slovenský štít, ktorý do svojich dejín zapísal už 61. ročník. Rovnomenné združenie v Melbourne sa môže pochváliť i Slovenskou amatérskou divadelnou skupinou (SADS), ktorá naposledy nacvičila divadelnú hru Čaj u pána senátoraautora Ivana Stodolu.

Okrem toho v Austrálii aktívne pôsobí Slovenská spoločnosť, Slovenské centrum, Združenie austrálskych Slovákov v Queenslande, ktoré vydáva dvojmesačník Vatra, Slovenské združenie v západnej Austrálii a niekoľko československých spolkov. V roku 1976 slovenská menšina v Austrálii získala možnosť rozhlasového vysielania a o dva roky neskôr i dolnozemskí Slováci odštartovali vysielanie na vlastnej stanici v Melbourne. Od roku 1994 je vysielanie v slovenskej reči pre celú Austráliu na vlne štátneho rádia SBS – national. Kultúrne domy majú tunajší Slováci v Adelaide (od roku 1980) a v Melbourne (od roku 1981).

Súčasne medzi najaktívnejšie združenia patrí Slovenský spolok Ľudovíta Štúra v Melbourne. Svoju kultúrno-osvetovú činnosť spolok neustále rozvíja na pevných základoch, ktoré mu ešte v roku 1966 dali Slováci z bývalej Juhoslávie. Už v prvých rokoch existencie spolok mal niekoľko odbočiek (tanečnú, spevácku, futbalovú, združenie rybárov…), začali sa organizovať kurzy slovenského jazyka a prvou učiteľkou bola Božena Kulíková. Od roku 1996 je slovenská škola aj oficiálne zaregistrovaná  v "Department of Education – After Hours Ethnic Schools" a získava finančnú podporu od štátu Victoria. Neskôr tu bol založený aj ženský spolok pod názvom Združenie matiek a od roku 1992 spolok vydáva noviny Slovenské oznamy. Celkovú ochotnícku činnosť Slovákov žijúcich v Melbourne, ich intenzívny kultúrny a spoločenský život od roku 1981 zastrešuje Slovenský dom. Na jeho slávnostné otvorenie si tunajší Slováci bohatým programom pripomenuli na sklonku roku 2011.

 Dnes v slovenskom spolku Ľudovíta Štúra pôsobí Folklórny súbor Liptár, dve detské tanečné skupiny (Liptárik a Liptáriček), Združenie matiek, mládežnícka kapela Zmena 5 a sólisti. Spolok vlastní i pozoruhodný knižný fond a bohatú šatňu slovenských ľudových krojov. Výbor spolku pravidelne organizuje tanečné zábavy (hroznovú, silvestrovskú, štefanskú…), koncerty, výlety a periodicky privítajú i umelecké súbory zo Slovenska alebo Srbska. Spolok úzko spolupracuje s Evanjelickým cirkevným zborom v Melbourne, ktorý si v nedeľu 12. februára 2012 slávnostnými bohoslužbami pripomenie 33. výročie od posvätenia evanjelického chrámu. Tento zbor, ktorý súčasne vedie farár a kovačický rodák Ján Haviar, vydáva vestník pod názvom Hlas.

Okrem evanjelického vierovyznania Slováci v Austrálii sú i príslušníci katolíckej cirkvi. Ich misie pôsobia od roku 1951 v Sydney a Melbourne. Katolícky kostol Svätého Cyrila a Metoda si Slováci postavili v Lidcombe (predmestie Sydney).
Záujmy Slovenskej republiky a jej občanov v 11. štátoch regiónu Pacifiku, chráni a zastupuje Veľvyslanectvo Slovenskej Republiky, ktoré sídli v Canberre. Jedno z tradičných podujatí, ktoré sa koná na pôde Veľvyslanectva SR je Novoročné stretnutie krajanov, na ktoré sa Slováci žijúci v Austrálii mohli tešiť i bežného roku.

Text: Katarína Mosnáková
Foto: Katarína Mosnáková, Anna Pešková, Rachel Rybárová