Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov v Sarvaši

Čabianska organizácia Slovákov v Maďarsku, Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku a Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku organizujú v dňoch 11.-13. októbra 2013 v poradí už štvrté stretnutie dolnozemských učiteľov. Podujatie, súčasťou ktorého v jeho úvodný podvečer je aj slávnostné udeľovanie Ceny Samuela Tešedíka, sa uskutoční v priestoroch Slovenskej základnej školy, materskej školy a kolégia v maďarskom meste Sarvaš. Na podujatí, ktoré finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa zúčastní jeho podpredseda Peter Prochácka.

Spolupráca Slovákov z Maďarska, Rumunska a Srbska sa obohatila o potrebnú, a ako obsahový a programový rámec výmeny skúseností a poznatkov učiteľov potvrdzuje  i naliehavú aktivitu počnúc rokom 2010, keď sa v októbri uskutočnilo v Békešskej Čabe prvé Stretnutie dolnozemských slovenských pedagógov. Hosťami Čabianskej organizácie Slovákov a Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a internátu v Békešskej Čabe boli vtedy slovenskí pedagógovia zo spomenutých štátov. V priestoroch čabianskej slovenskej školy svojich kolegov a hostí privítala vtedajšia i súčasná riaditeľka hostiteľskej inštitúcie Edita Pečeňová. Zdôraznila, že stretnutia takéhoto typu pokladá za dôležité jednak preto, lebo poskytujú možnosť na výmenu odborných skúseností, ale zároveň aj na vytváranie kolegiálnych, osobných vzťahov. Podčiarkla však ešte jeden významný aspekt, ktorý sa vinie od zrodu historického stretnutia dolnozemských pedagógov podnes: „Dôležitosť až nevyhnutnosť súvislostí, aby o našej odbornej práci, problémoch a výsledkoch vedeli aj na Slovensku, veď naše komunity tvoria súčasť slovenského národa,“ pripomenula vtedy E. Pečeňová.

Aj ďalšie dve stretnutia boli významne motivované v rôznom rozsahu a kontexte spomínanou myšlienkou. Druhé stretnutie slovenských pedagógov z Maďarska, Rumunska a Srbska bolo organizované v Nadlaku v októbri 2011, keď sa jeho hostiteľom stal Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku a celé podujatie sa aj konalo v jeho priestoroch. Keďže snahou dolnozemských pedagógov je, aby si podujatie zachovalo rotujúci charakter organizátorského podhubia, po tretí raz sa učitelia stretli vlani v srbskej Selenči, už tradične v októbrovom termíne. Tretí ročník organizovala Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a uskutočnil sa v Základnej škole Jána Kollára v Selenči.

Počas pracovného snemovania  v Selenči sa uskutočnila aj slávnostná premiéra nepochybne záslužného oceňovania učiteľov z prostredia dolnozemských Slovákov, keď sa vytvoril oficiálny štatút Ceny Samuela Tešedíka, jednej z najvýznamnejších a životom i dielom, najmä v oblasti vzdelávania, školstva a vedy s akcentom na poľnohospodárstvo, aj najpozoruhodnejších osobností spomedzi Slovákov, ktorí žili a tvorili mimo územia súčasného Slovenska. Cenu Samuela Tešedíka udelia aj organizátori tohtoročného 4. stretnutia dolnozemských učiteľov v Sarvaši. Je poctou a znakom uznania tým pedagogickým pracovníkom mimo územia Slovenska, ktorí svojou činnosťou prispeli k zveľadeniu slovenského školstva v zahraničí.

Na snímkach vo fotogalérii:

Pohľad na účastníkov a hostí 3. stretnutia dolnozemských učiteľov v roku 2012 v Selenči.

Prví laureáti Ceny Samuela Tešedíka za rok 2012: zľava Viera Boldocká zo Srbska, Rudolf  Jaroš z Rumunska a Mgr. Anita Murgašová zo Slovenska. Štvrtá držiteľka Ceny Samuela Tešedíka – Zuzana Medveďová, riaditeľka Slovenskej základnej školy, materskej školy a kolégia v Sarvaši, sa zo zdravotných dôvodov nemohla na stretnutí ani na slávnostnom ocenení zúčastniť.

Medaila s portrétom Samuela Tešedíka je súčasťou ocenenia.

 

Podrobnejšie o živote a diele Samuela Tešedíka:

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/218/samuel