Stretnutie v Slovenskom inštitúte

Predseda Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Vetrák sa v Prahe stretne v Slovenskom inštitúte s riaditeľom SI v Prahe Ladislavom Snopkom a zaástupcami slovensko- českých spolkov, folklórnych združení, záastupcami slovenskej menšiny v ČR a náboženských obcí v Prahe.