Striebornou plaketou poctil Ivan Korčok, šéf diplomacie SR, Michala Lásika – pedagóga, aktivistu a publicistu z Békešskej Čaby, za jeho celoživotný vklad do zveľaďovania slovenskosti v Maďarsku

Keď je reč o pedagógovi Michalovi Lásikovi, rodákovi zo Slovenského Komlóša, zástupcovi riaditeľky Slovenskej základnej školy a gymnázia v Békešskej Čabe, dlhoročnom predsedovi Čabianskej organizácie Slovákov, publicistovi držiaceho ochrannú ruku a tým aj svoju vytrvalú tvorivú autorskú stopu na Čabianskom kalendári, významnom pedagogickom odborníkovi  zastávajúceho roky rôzne posty vrátane šéfa výboru pre školstvo a vzdelávanie Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, každý, kto i len úchytkom, v sekvencii nejakého podujatia, mal možnosť „nášho Miška“ spoznať, akiste vie, že ak sa mu dostane nejakej pocty z materskej krajiny, nepochybne ide o úprimné, objektívne a správne rozhodnutie, adekvátne ocenenie. Nie inak je tomu aj v prípade Striebornej plakety ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorú sa rozhodol Ivan Korčok, šéf slovenskej diplomacie, Michalovi Lásikovi udeliť.

Počas milej udalosti na nádvorí Domu slovenskej kultúry v Békešskej Čabe vo štvrtok 3. septembra 2020 mu dôstojné ocenenie odovzdal Emil Kuchár, generálny konzul SR v Békešskej Čabe, v prítomnosti primátora Békešskej Čaby Pétera Szarvasa a ďalších predstaviteľov mesta, župy, ako aj spolupracovníkov podieľajúcich sa na čulom slovenskom živote v meste i priateľov jednej z najvýraznejších osobností dolnozemskej Slovače v Maďarsku ostatných desaťročí, pokračovateľa vznešeného diela Anny Ištvánovej, ktorá, žiaľ, pred siedmim rokmi sa pobrala do večnosti.

Počas aktu v bezprostrednej atmosfére priazne sa prítomným postupne prihovoril nielen ocenený Michal Lásik (minister Ivan Korčok sprievodný blahoprajný list k plakete podpísal už v máji, z celkom pochopiteľných dôvodov opatrení v záujme ochrany zdravia v súvislosti s pandémiou COVID-19, sa mohol akt uskutočniť až s odstupom času), ktorý s vďakou prijal významnú poctu aj ako svedectvo, že Slovensko ako vlasť všetkých Slovákov vo svete nezabúda na krajanov, ktorí často v neľahkých podmienkach pevne držia zástavu našej slovenskosti vo svete, ale aj primátor mesta Péter Szarvas a samotný generálny konzul SR.  Emil Kuchár v tejto súvislosti vo svojom facebookovom statuse poznamenal: „Veľmi rád som odovzdal Striebornú plaketu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí, ktorú Ivan Korčok udelil Miškovi Lásikovi. Zanietenému učiteľovi, vedcovi, publicistovi. Znamenitému slovenskému dejateľovi. Myslím, že Miško je aj akýmsi zosobnením slovenského čabianstva. Prišli jeho priatelia a spolupracovníci, primátor Péter Szarvas i podpredseda kraja.“ Dodajme, že šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok udelil Michalovi Lásikovi Striebornú plaketu ministra „Za dlhoročnú vysoko záslužnú činnosť v krajanskom živote a za rozvoj slovenského vzdelávania v Maďarsku.“

Ku gratulantom sa pripája aj Milan Ján Pilip, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s prianím, aby aj ďalšie úsilie a aktivity Michala Lásika boli na prospech rozvíjania slovenskej vzdelanosti, materinskej reči Slovače v Maďarsku po ich dávnych predkoch spred troch stáročí v tomto priestranstve, ako aj záchrany bohatého kultúrneho dedičstva dolnozemských Slovákov, ktoré je ohromným prínosom pre celú kultúru ich domovského štátu.

 

KTO JE MICHAL LÁSIK

Narodil sa 29. mája 1956 v Slovenskom Komlóši v slovenskej rodine. Po skončení štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave sa vrátil na svoju obľúbenú Dolnú zem, kde začal vyučovať na čabianskom slovenskom gymnáziu dejepis a filozofiu. Svoje poznatky zužitkoval aj písaním, prekladaním a posudzovaním učebníc. Vypracoval rámcový program vyučovania slovenskej vzdelanosti a systém maturitných požiadaviek.

Od roku 1992 je zástupcom riaditeľky Čabianskeho slovenského gymnázia. Jeho pedagogickú prácu uznávajú aj za hranicami, čo dokazuje jeho členstvo v školskej komisii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Popri pedagogickej činnosti vo veľkej miere sa zapája do verejného života slovenskej komunity. Dlhé roky je predsedom verejnoprospešnej spoločnosti Čabianskej organizácie Slovákov, podpredsedom Slovenskej samosprávy župného mesta Békešská Čaba, ako aj poslancom Valného zhromaždenia a predsedom Výchovno-vzdelávacieho výboru CSSM.

Jeho odbornosť, výborná komunikačná a rétorická schopnosť a oddanosť slovenskej národnosti prispievajú k tomu, že je váženou a uznanou osobnosťou slovenského verejného života Slovákov v Maďarsku. Za tento jeho prístup a  prácu na prospech slovenskosti bol Celoštátnou slovenskej samosprávou v Maďarsku v roku 2014 vyznamenaný ocenením Za našu národnosť.

Pedagogickú prácu Michala Lásika ocenila aj vlasť jeho predkov – Slovenská republika. Pri príležitosti Dňa učiteľov minister školstva SR Ján Mikolaj v máji 2010 ocenil Malou medailou Sväteho Gorazda za dlhoročnú úspešnú pedagogickú prácu a vysokú angažovanosť v činnosti slovenských samosprávnych orgánoch v Maďarsku riaditeľku Slovenskej základnej školy v Slovenskom Komlóši Zuzanu Laukovú a zástupcu riaditeľky Slovenského gymnázia a základnej školy v Békešskej Čabe Michala Lásika.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí ocenil v júni 2016 vklad Michala Lásika do zveľaďovania slovenskosti na slovenskej Dolnej zemi v Maďarsku i v celej krajine nášho južného suseda Pamätnou medailou ÚSŽZ, ktorú mu na slávnosti v Áchimovej sieni, v sídle Slovenskej samosprávy v Békešskej Čabe, odovzdal v mene predsedu ÚSŽZ Jána Varša vtedajší generálny konzul SR v Békešskej Čabe Igor Furdík.

 

Na titulnej fotografii:

Michal Lásik (vpravo) preberá Striebornú plaketu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktorú mu udelil šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok, z rúk Emila Kuchára, generálneho konzula SR v Békešskej Čabe.

FOTO: portál beol.hu, FCB E. Kuchár, B. Szeljak, H. Krajcsovics