Štúr na plagátoch v cykle Slováci vo svete RSI RTVS

Na výročie narodenia Ľudovíta Štúra nezabudli ani Slováci v Srbsku. Počas roka pripravili množstvo podujatí, okrem iného aj cyklus plagátov s jeho portrétom.

O tom už viac povedal Vladimír Valentík, riaditeľ Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci. Pred mikrofón ho pozvala Ingrid Slaninková, redaktorka Radia Slovakia International RTVS.

Stiahnuť audio súbor