Sudán

Spoločnosť priateľstva Sudánsko-českého a slovenského
Sudanese Czech and Slovak Friendship Society
P.O.Box 5126
Khartoum