Súťaž Letí pieseň, letí v Kovačici potešila autora Juraja Sucháneka a interpretku Valentínu Chalupovú

V poradí 19. festival populárnej hudby pre deti Letí pieseň, letí odznel v sobotu 16. decembra 2017 za účasti predstaviteľov z Kovačice, Kulpína, Selenče a Báčskej Palanky. Po známej festivalovej zvučke Letí pieseň, letí si prítomné publikum i účinkujúci vypočuli príhovory predsedu Obce Kovačica Milana Garaševića, predsedníčky NRSNM Anny Tomanovej-Makanovej a podpredsedu ÚSŽZ Petra Prochácku, ktorý 19. edíciu detského festivalu aj otvoril.

Festival Letí pieseň, letí, ktorého organizátori sú NRSNM, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Obec Kovačica, Dom kultúry 3. októbra a Základná škola Mladých pokolení v Kovačici, má prívlastok celomenšinový. Na tohtoročnom festivale odznelo 12 nových skladieb, ktoré sa uchádzali o priazeň odbornej poroty v zložení Mariena Stankovićová-Kriváková, profesorka hudobnej kultúry z Báčskeho Petrovca, Vladimír Kováč, hudobník z Báčskej Palanky a hudobník z Kovačice Ivan Babka.

Odborná porota nemala ľahkú úlohu. Prvú cenu, ako aj zlatú plaketu NRSNM, získala skladba Rozlúčka autora Juraja Sucháneka. Pieseň predniesla Valentína Chalupová z Kovačice, ktorá si zároveň vyspievala aj Cenu za interpretáciu. Valentína je aj autorkou textu tejto skladby.  Druhú Cenu za interpretáciu získala Magdaléna Kaňová zo Selenče, kým tretia Cena za prednes sa dostala do rúk Adele Krošlákovej z Báčskej Palanky. Druhú Cenu za skladbu Hudie svrček získal Kovačičan Pavel Tomáš ml. a tretia Cena odbornej poroty sa dostala skladateľovi Jurajovi Súdimu ml. za skladbu Kvapky. Zlatú plaketu NRSNM za najlepší tekst na festivale získal Michael Kaňa za pieseň Kvapky, ktorú zaspieval Marek Škabla zo Selenče.

Obecenstvo tiež hlasovalo. Jeho sympatie získala skladba Striga autora Žeľka Sucháneka a najkrajší prednes podľa poroty obecenstva podala Valentína Chalupová. Mladých spevákov sprevádzal mnohočlenný spevácky zbor pod taktovkou učiteľa hudby na ZŠ v Kovačici Pavla Tomáša st. Hosťami festivalu boli aj vlaňajšie účastníčky festivalu Letí pieseň, letí Gabriela Svetlíková a Gabriela Nosáľová z Kovačice.

Finančnými podporovateľmi tohtoročného podujatia boli Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Obec Kovačica, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Ústav kultúry vojvodinských Slovákov.

 

TATIANA BOVDIŠOVÁ

Foto: autorka

ZDROJ: ÚKVS