Svetový lesk slovenského kumštu

Mnohé významné slovenské osobnosti – architekti, spisovatelia, poeti, hudobníci, výtvarníci, fotografi a ďalšie veličiny slovenského pôvodu, ocitnuvší sa a tvoriaci v cudzine pod tlakom dejinných a životných okolností či v žičlivosti rozmanitých individuálnych súvislostí, sa stali vďačným predmetom skúmania, hodnotenia, odkrývania tajomstiev ich trinástych komnát.

V  kontexte obsahovej profilácie portálu Slovenské zahraničie sa životné príbehy, najmä však dielo – inšpiratívny kumšt umeleckým talentom nadelených osobností poetiky obrazu, slov, myšlienok, priestorových vizuálnych vnemov, hudobných tónov či palety farieb, dostáva do pozornosti publicistov, dokumentaristov, teoretikov umení, literárnych kritikov, kunsthistorikov, fachmanov v oblasti architektúry, fotografie, výtvarných umení, vážnej hudby… Aj vďaka ich dielu, kontaktom, štúdiám, bádaniu či publicistických autorských reflexií v esejach či knihách môžeme s vďačnosťou uchopiť, pochopiť a naostatok sa aj hrdiť výtvormi s preniknutým slovenským duchom.

Kolorit a osobitosti kumštu, ktorým umelci, v žilách ktorých kolovala či stále prúdi slovenská krv, zaradili svoje diela do klenotnice dávno prekročivšej pomyselný slovenský horizont, pričom sa už v niekoľkých generáciách dotkýnajú k výnimočnostiam svetového rangu, bude pravidelne približovať portál Slovenské zahraničie.

V publicistickej a pre návštevníkov portálu Slovenské zahraničie inšpiratívnej sekcii REPORTÁŽ/ PORTRÉT vám priblížime nielen životné osudy a dielo excelentných tvorivých Slovákov v zahraničí, ale aj tých, vďaka ktorým sa ich posolstvá dostávajú k nám v mnohorakých podobách a prezentáciách – knižných, dokumentárnych, výstavných, filmových a obrazových či zvukových a koncertových.

V profilovej črte o významných výstavných, publicistických, knižných a multimediálnych počinoch vám portál Slovenské zahraničie priblíži aj teoretika a kritika fotografie Mariána Pauera, ktorý sa stal vo februári 2012 laureátom Ceny ministra kultúry SR za významný prínos v oblasti histórie, kritiky a teórie fotografie v slovenskom i medzinárodnom kontexte.

Ľudo Pomichal

 

Marián Pauer – muž, ktorý umocňuje túžby „vedieť vidieť“
 

Novinárskemu povolaniu, publicistike, knižnej tvorbe a mnohorakému umelecko-publicistickému bádaniu sa Marián Pauer venuje so zápalom a zároveň i pokorou jemu vlastnými od roku 1972, keď pôsobil ako redaktor, šéfreportér či šéfredaktor vo viacerých redakciách.

Viac ako štyri desaťročia sa profesionálne venuje fotografii ako historik, teoretik a kurátor výstav. Pôsobí ako člen a predseda odborných porôt medzinárodných výstav a salónov na Slovensku i v zahraničí. Od roku 1997 je Marián Pauer oficiálnym delegátom Slovenskej republiky v Medzinárodnej federácii fotografického umenia.

Kurátorsky pripravil a realizoval viac ako 200 autorských a kolektívnych výstav fotografie a výtvarného umenia na Slovensku aj v cudzine. Autorsky pripravil a realizoval viacero multimediálnych projektov a je dlhoročným spolupracovníkom Národného osvetového centra. Prispieva do fotografických časopisov a je autorom alebo spoluautorom 24 publikácií.

Za knihu Fotograf Beatles (o významnom slovenskom fotografovi, banskoštiavnickom rodákovi Dezovi Hoffmannovi, ktorý významnú časť svojho tvorivého espritu prežil v Londýne, získal prestížnu cenu Egona Erwina Kischa, je držiteľom viacerých ocenení Zväzu slovenských fotografov a Medzinárodnej federácie fotografického umenia.
 

x    x    x

Dezider Hoffman (pri návratoch do Československa na legendárnu Bratislavskú lýru odjakživa „Dežo“, v Londýne, kde sa po druhej svetovej usadil, zasa „Dezo“), ktorého 100. výročie narodenia si pripomenieme 24. mája 2012, bol tým vyvoleným, ktorý sa k legendám z Beatles či k ďalším osobnostiam šoubiznisu druhej polovice 20. storočia priblížil nielen vďaka kumštu vedieť vystihnúť „okamih pre večnosť“, ale aj intuícii tvárneho, hravého a inšpiratívneho fotografa, ktorý vyvrátil mýty o nedotknuteľnosti hviezd. Aj preto, ako v knihe Fotograf Beatles píše Marián Pauer, že „Dežo Hoffman sa zámerne vyhýbal vyšliapaným chodníkom a vždy sa snažil robiť predovšetkým to, čo cítil a videl srdcom. A žil svoj život. Jeho minca mala dve strany: Na rube – vo vzťahu k sebe – dominovala neúprosnosť v tvorbe, pracovitosť, skromnosť v súkromí. Na líci – vo vzťahu k iným – prevláda štedrosť a dobrosrdečnosť. Jeho meno je kľúčom, ktorý otvára dokorán nielen dvere, ale aj duše údajne chladných Angličanov.“
V londýnskej štvrti Soho, kde si na Gerrard Street zriadil fotoateliér, sa Dežo ocitol na palube nespútaného živlu rodiaceho sa šoubiznisu. Skvele sa uviedol ako fotoreportér hudobného týždenníka Record Mirror, spolupracoval  aj s denníkmi Daily Mirror a The News Chronicle. Kým iní sa na recepciách po koncertoch zabávali, Dežo popri „smotánkovaní“ stíhal tvrdo makať. Aby sa objekty jeho záujmu pri listovaní raňajšími vydaniami novín nadchýnali momentkami. Čím si získal Dežo v Londýne, v ktorom bola konkurenčná tlačenica fotografov na scéne i „za scénou“, rešpekt, dôveru a popularitu?
„Fundament hľadajme v črtách Dežovho charakteru. Bol neobyčajne srdečným a ústretovým  človekom. Citlivo vnímal ľudí, vedel sa podeliť o názor, ak bolo treba – a riešenie sa núkalo v dosahu, pomôcť im. Boli to aj ľudské atribúty, ktoré ovplyvnili jeho tvorbu. Dnes možno smelo povedať, že bol to Dežo Hoffman, ktorý vniesol do tohto žánru fotografie život, pohyb, nestrojenú bezprostrednosť,“hovorí Marián Pauer a uvádza príklad: „Keď prišiel po prvý raz v roku 1962 za „chrobákmi“ do Liverpoolu,  dovtedy sa Beatles zásadne fotografovali v ateliéri, vznikali vopred naštylizované zábery. A tak skôr ako živé posolstvo éry Beatles, ak by sa neobjavil Dežo, by sme dnes mali niečo na spôsob zbierky voskových figurín. Paul, John, George a Ringo sa nesmeli pred objektívom fotografov ani hýbať, pomaly ani nedýchal. Len aby bolo vo vtedajšom vnímaní portrétovej fotografie hereckých či hudobných hviezd  „fotodielo“ privedené do dokonalosti. Také boli potreby, parametre tvorby, hodnotiace kritériá. Až kým neprišiel muž, ktorý ich zbúral, vytvoril si svoju predstavu, emotívnosť tvorby a koncepciu.“

Viac sa o knihách, výstavách a multimediálnych projektoch, v ktorých Marián Pauer odhaľuje zákutia tvorby i duše významných slovenských osobností kumštu, dočítate už čoskoro na portáli Slovenské zahraničie.
(pl)

Foto: autor
Na snímkach Marián Pauer počas prezentácie diela a posolstiev Deza Hoffmanna  na Veľvyslanectve SR v Londýne v apríli 2010.