Sviatok slovenského folklóru v Chorvátsku: 25. ročník detskej prehliadky v Osijeku

Tradície kultúrneho dedičstva Slovákov mimo územia materskej krajiny sa po stáročia nielen zachovávajú, ale aj rozvíjajú najmä skrze spev, hudbu, tanec, zvykoslovie. Naša národná kultúra sa pýši žánrovou mnohorakosťou a bohatou rozmanitosťou v jej rýdzom ľudovom podaní. Aj preto je folkloristika a všetko s ňou spojené jedným z klenotov Slovákov nielen medzi Tatrami a Dunajom, ale aj všade tam, kde začuť slovenskú vravu, melódiu, zvuk fujary či gájd, kde zrak spočinie na ornamentoch krojovej výšivky víriacej v rytme tancov. Cennosť týchto tradícií sa umocňuje v ich rozvíjaní, kreatívnom prístupe zanietencov z radov fokloristov pri zrode nových a často objavných choreografií.

V prostrediach Slovákov žijúcich v zahraničí patrí k dominantným šíriteľom tradičnej folkloristiky oblasť dolnozemských Slovákov zasahujúca historicko-kultúrnou spätosťou až do oblasti Slavónie v Chorvátsku. A práve v jej centre – Osijeku sa v sobotu 11. mája 2019 uskutočnil jubilejný 25. ročník detskej prehliadky slovenského folklóru v Chorvátsku.

Podujatie, ktoré prezentovalo okrem kultúrno-umeleckého aspektu aj starostlivosť Zväzu Slovákov v Chorvátsku a jednotlivých miestnych odborov Matice slovenskej v Chorvátsku o šírenie folklórnych tradícií v radoch nastupujúcej generácie slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku, organizačne zabezpečil Zväz Slovákov v Chorvátsku a MS Osijek.

Na jubilejnej prehliadke slovenských detských folklórnych súborov v Chorvátsku sa zúčastnil aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.