Sviatok slovenských speváckych zborov v Budapešti

Slováci v Budapešti žijú v tomto týždni významnou kultúrnou udalosťou. Počas víkendu na prelome mája a júna pozývajú všetkých krajanov na VIII. medzinárodné stretnutie speváckych zborov a následne na druhý deň na slávnostnú svätú omšu so slávnostným koncertom účastníkov VIII. stretnutia slovenských speváckych zborov.

V sobotu 31. mája 2014 pozýva Slovenská samospráva Budapešti a Slovenská samospráva 13. obvodu Budapešti na VIII. medzinárodné stretnutie slovenských speváckych zborov, ktoré sa uskutoční od 19.00 h (miesto konania uvádzame spoločne so zoznamom a fotografiami zúčastnených zborov v priloženej fotogalérii). Podujatie finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

V nedeľu 1. júna 2014 pozýva Rímsko-katolícky kostol sv. Jozefa v Jozefove, Slovenská samospráva 8. obvodu Budapešti a Budapeštiansky spevácky zbor Ozvena na slovenskú svätú omšu so slávnostným koncertom VIII. stretnutia slovenských speváckych zborov v Budapešti. Omša s koncertom sa začnú o 10.00 h. V chráme budú účinkovať Miešaný spevácky zbor CANTUS (Bratislava), Camera Chabra (Praha) a Univerzitný spevácky zbor Mladosť (Banská Bystrica). Aj toto podujatie finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

POZVÁNKA NA SV. OMŠU