Sviatok speváckych zborov v Selenči: ZVONY, MLADOSŤ a veľa ďalších hlasov a hudby

Komorný zbor ZVONY zo srbskej Selenče a jeho vedúci JURAJ SÚDI pozývajú v nedeľu 23. novembra 2014 do Domu kultúry v Selenči na koncert  Akademického zboru MLADOSŤ z Banskej Bystrice. Koncertný večer, na ktorom sa predstaví viacero speváckych zborov a hudobných telies, sa začína o 17.00 h. Vstupné na koncert je dobrovoľné.

Počas večera sa v programe svojou zborovou tvorbou a hudobným repertoárom postupne predstavia Dychový orchester DPS „Selenčanka“ – Selenča, Zbor „Zvončeky“ a „Orchestrík“ ZŠ Jána Kollára – Selenča, Mestský zbor „Neven“ – Báč, Zbor rímskokatolíckej cirkvi „Ave Maria“ – Selenča, Zbor evanjelickej a. v. cirkvi „Ozvena“ – Selenča, Vokálny sólisti a Komorný zbor „Zvony“ – Selenča a Orchester „Zvonivá cimbalovka“ – Selenča.

Súčasťou kultúrno-umeleckého podujatia a koncertu bude aj prezentácia knižnej publikácie a CD nosiča s názvom Môj život je tisíc piesní, autorom ktorých je umelecký vedúci Komorného zboru ZVONY zo Selenče JURAJ SÚDI. Projekt finančne podporil Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

ZVONY – pýcha slovenskej zborovej piesne v Srbsku

Komorný zbor Zvony vznikol roku 1993 z iniciatívy manželského páru Juraja a Renáty Súdiových. Hudobné vzdelanie speváka nie je podmienkou stať sa členom zboru, a preto za každou spracovanou viachlasnou skladbou stojí usilovná práca kolektívu. Cieľom zboru je zoznámiť obecenstvo na Dolnej zemi aj so slovenskou zborovou hudbou. Zvony poslúžili vzorom v zakladaní viacerých speváckych zborov vo Vojvodine.

Dnes Zvony spievajú vážnu, chrámovú hudbu, ako aj úpravy slovenských ľudových piesní, ale aj iný druh hudby, o ktorý jestvuje záujem. V priebehu dvoch desaťročí Zvony absolvovali množstvo – stovky koncertných vystúpení, na ktorých zaspievali bezmála 300 zborových skladieb. Komorným zborom Zvony predefilovalo počas jeho tvorivej koncertnej existencie už viac ako stovka spevákov. V jeho práci účinkujú v kontinuite dve generácie spevákov: rodičia a deti. Zvony vystupujú v kostoloch, v domoch kultúry, festivaloch, galériách, múzeách, výstavách, vernisážach, hudobno-literárnych pásmach.

Komorný zbor Zvony je ekumenický, lebo jeho členovia sú evanjelického a. v., rímsko-katolíckeho a pravoslávneho vierovyznania. Cirkvi s ktorými počas svojho pôsobenia Zvony spolupracovali sú: Slovenská evanjelická a. v. cirkev, Rímsko-katolícka cirkev, Grécko-katolícka cirkev, Srbská pravoslávna cirkev, Metodisticko-evanjelická cirkev, Adventistická cirkev, Kristova duchovná cirkev, Židovské spoločenstvo.

 

Na titulnej fotografii:

Juraj Súdi, hudobník, skladateľ a umelecký vedúci súboru ZVONY, s najmladšími členkami súboru.

Vo fotogalérii:

Komorný zbor ZVONY počas vystúpení v Bratislave v roku 2012 v priebehu Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2012.

FOTO: ĽUDO POMICHAL