Symbolická Míľa pre mamu v Dubline

Slovak Centre Ireland v spolupráci s Úniou materských centier na Slovensku sa zapojilo už po druhý krát do projektu „Míľa pre mamu”. Podujatie sa konalo pri príležitosti oslavy Dňa matiek v sobotu 11. mája v Dubline v St. Anne’s park.

Už tradične je cieľom projektu zdôrazniť nenahraditeľnosť matky v našich životoch a preto sa organizátori snažili okrem prejdenia jednej symbolickej míle po parku aj pripraviť bohatý program pre deti. Zúčastnené deti boli za svoju šikovnosť odmenené diplomom za účasť na rôznych aktivitách. Následne  deti obdarili svoje mamičky srdiečkami, ktoré vyrobili v rámci vzdelávacích a tvorivých aktivít v Slovenskom kultúrnom a predškolskom  vzdelávacom centre Obláčik.

Napriek nepriaznivej predpovedi počasia sa do 16. hodiny zapojilo 74 Slovákov žijúcich v Írsku (oficiálne sčítanie sa konalo iba do 16.00 h), no do konca podujatia sa toto číslo vyšplhalo až na 99 zúčastnených. Takto aj slovenská komunita prispela k celkovému počtu 18367 ľudí, ktorí sa zapojili do tohto projektu aj v iných členských krajinách.

Veľká vďaka patrí všetkým dobrovoľníkom, ktorí prispeli k fantastickému popoludniu a všetkým zúčastneným rodinám, ktoré s nami prežili príjemné spoločné chvíle. Pevne veríme, že o rok sa stretneme opäť, uctíme si naše mamičky a  podarí sa nám prispieť tak do štatistiky už trojciferným číslom.