SÝRIA

– komunita krajanov v Homse pozdravuje všetkých, ale naozaj všetkých krajanov Náš plán na prvý polrok 2010
Január
05.01.2010 Novoročné posedenie a schválenie akcií na rok 2010
 
Marec
11.03.2010 Spoločný obed krajaniek pri príležitosti oslavy MDŽ za účasti nášho ZÚ v Damasku

25.03.2010 Marec mesiac knihy – slávnostné otvorenie krajanskej knižnice v Homse;
Literárny večierok – posedenie s MUDr. Ghiassom Mousslym, ktorý sa venuje prekladu našej literatúry; z jeho prekladov: Alexander Dubček – Nádej umiera posledná, Ján Johanides – Trestajúci zločin, Pavel Vilikovský – Krutý strojvodca, Milan Richter – Korene vo vzduchu, Pavol Rankov – V tesnej blízkosti, Božena Nemcová – Babička, Ladislav Mňačko – Ako chutí moc
 
Apríl
21.04.2010 Výstava detských kresieb a malieb, deti vedie pani Mária Sibaiová
 
29.04.2010 Stretnutie krajanov celej Sýrie pri príležitosti jarných a májových sviatkov
 
Jún
okolo 15.06.2010 MDD – výlet s deťmi na sever Sýrie – Aleppo a okolie, exkurzia po stopách spolupráce býv. ČSSR a Sýrie