SZSZ: Centrum slovenského zahraničia bude medzi Námestím SNP a Laurinskou, zrejme spolu s Českým domom

Štátny sviatok svätých Cyrila a Metoda 5. júla je súčasne Pamätným dňom zahraničných Slovákov. Pri tejto príležitosti sa Svetové združenie Slovákov v zahraničí rozhodlo zverejniť detaily projektu Centra slovenského zahraničia a súčasne, keďže ide o navzájom prepojené plány, aj Českého domu v Bratislave. Centrum slovenského zahraničia má byť konečne viditeľným výstupom faktu, že krajania sa ocitli medzi štyrmi hlavnými prioritami zahraničnej a európskej politiky súčasnej vlády. Český dom v Bratislave je zasa recipročným projektom Slovenského domu v Prahe, ktorý s podporou oboch štátov otvoril Slovensko-český klub ako jeho vlastník a prevádzkovateľ na jeseň 2014. Absenciu takéhoto zariadenia veľmi akcentuje český prezident Miloš Zeman.

Centrum slovenského zahraničia má v hlavnom meste Slovenska trvalo predstavovať kultúru vyše 1,5 milióna krajanov. Zahŕňať má muzeálnu expozíciu, predstavujúcu históriu krajanov, priestory pre prezentáciu živej kultúry, kde sa bude prezentovať folklór, divadlo, hudba či literatúra Slovákov zo zahraničia a v centre má byť aj galéria, kde sa budú konať výstavy krajanských umelcov. Chýbať nemá ani krajanská reštaurácia so špecialitami Slovákov z jednotlivých krajín, ktorá je dôležitá aj pre samofinancovateľnosť prevádzky.

Svetové združenie Slovákov v zahraničí chce Centrum slovenského zahraničia otvoriť v absolútnom centre, má podpísané memorandum o porozumení, na základe ktorého má získať priestory v dome, spájajúcom Námestie SNP a Laurinskú ulicu. Oficiálna adresa objektu, situovaného medzi Manderlou a Starou tržnicou je Laurinská 19. Domom vedie aj pasáž s dvoma átriami, vrátane unikátneho kruhového,, ktorá ústí z jednej strany oproti Domu umenia, spravovaného Národným osvetovým centrom, z druhej zasa oproti Divadlu Pavla Országha Hviezdoslava.

Táto poloha, ako aj zámer ponúknuť v objekte priestory aj ďalším subjektom, pohybujúcim sa v oblasti kultúry, sľubuje vytvorenie akéhosi nového bratislavského "kulturhausu". Záujem už prejavili napríklad spisovateľské organizácie, jednou z inštitúcií, ktoré by v objekte mali sídliť, je i Český dom v Bratislave. To všetko vytvára mimoriadne pozitívne synergické efekty. Projektu vyjadril podporu predseda Národnej rady SR Andrej Danko, je konzultovaný s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí i Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí a Robert Fico ako predseda najväčšej koaličnej strany prisľúbil jeho podporu v štátnom rozpočte na rok 2019 v objeme 1,5-2 milióny eur podľa konečných špecifikácií v projekte.

Podobné zariadenia majú viaceré iné diaspory a Slováci, žijúci v zahraničí, si s ohľadom na svoju početnosť, veď mimo Slovenska žije štvrtina či tretina slovenského národa, ako aj na svoj význam, rozhodne zaslúžia. Pôjde o najvýznamnejší projekt v prospech krajanov od vzniku samostatnej Slovenskej republiky a vláda tak naplní činmi slová vo svojom programe.  Slovensko má dôvod pripomínať význam svojej diaspory, ktorá vytvára nemalé hodnoty a ktorá stála vždy pri veľkých dejinných udalostiach Slovenska – napríklad vďaka Clevelandskej a Pittsburskej dohode pri vzniku ČSR, vďaka sviečkovej demonštrácii pri víťazstve demokracie, rovnako tak pri vzniku samostatnej Slovenskej republiky.

Zatiaľ čo otvorenie Centra slovenského zahraničia pripravuje Svetové združenie Slovákov v zahraničí, strešná organizácia slovenského sveta, členmi ktorej je vyše 120 najväčších slovenských spolkov a inštitúcií v 24 krajinách sveta, vlastníkom a prevádzkovateľom Českého domu v Bratislave má byť občianske združenie Slovensko-český klub Bratislava, ktoré sa venuje aktivitám českej menšiny na Slovensku a česko-slovenským vzťahom. Na základe priamej a i medializovanej výzvy prezidenta ČR Miloša Zemana projektu pomáha svojimi skúsenosťami a know how aj sesterská organizácia, teda Slovensko-český klub so sídlom v Prahe, ktorý už má skúsenosť s presne recipročným projektom, teda s kúpou, rekonštrukciou a prevádzkovaním Slovenského domu v Prahe.

Český dom v Bratislave má zahŕňať multifunkčnú sálu, galériu, kancelárske a malé ubytovacie zázemie, ako aj gastronomickú prevádzku v podobe typickej českej “hospody”. Jeden z variantov je, že Český dom v Bratislave bude umiestnený v rovnakom objekte na Laurinskej 19, ako Centrum slovenského zahraničia. Aktuálne sa v koordinácii Slovensko-českého klubu Bratislava a Kancelárie prezidenta ČR zrodila aj iná alternatíva, a to neďaleký objekt, ktorý by mohol za symbolickú cenu predať významný slovensko-český podnikateľ.

Podrobnosti tohto projektu dosiaľ nemôžeme prezradiť a o definitívnom riešení sa rozhodne v najbližšom čase. V každom prípade však platí, že projekt je určený českej menšine na Slovensku a iniciátorom a nositeľom projektu je Slovensko-český klub Bratislava ako organizácia tejto menšiny. To je aj základný zmysel celej myšlienky Slovenského domu v Prahe a Českého domu v Bratislave na rozdiel od Slovenského inštitútu v Prahe a Českého centra v Bratislave, ktoré sú určené na prezentáciu  kultúry z domovskej krajiny a ktoré prevádzkujú ministerstvá zahraničných vecí.

Zriadenie Českého domu v Bratislave podporia podľa dohody oba štáty. Slovenská republika pochopiteľne recipročne vo výške českej podpory Slovenského domu v Prahe, ktorá dosiahla sumu 9,6 milióna Kč, teda asi 370 tisíc eur. Na českej strane sa s ohľadom na zámer, ako ho prezentoval aj prezident Miloš Zeman, počíta so zhruba dvojnásobnou podporou. Základný kameň Českého domu v Bratislave by bolo veľmi pekné poklepať ešte v tomto roku, keď si pripomíname sté výročie spoločného štátu.

Pokiaľ pôjdu veci rýchlo, obe inštitúcie by mohli byť otvorené na jeseň budúceho roku a zásadným spôsobom obohatia kultúrny život v hlavnom meste Slovenska a vytvoria dva významné nové mosty – ku krajanom i k najbližšiemu národu.

 

VLADIMÍR SKALSKÝ

predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí
a riaditeľ Slovenského domu v Bratislave

 

Na titulnej fotografii:

Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí.

Foto: Anton Divácký

Na snímkach vo fotogalérii:

V týchto priestoroch v dome, spájajúcom Námestie SNP a Laurinskú ulicu v centre bratislavského Starého mesta, má mať svoju adresu Centrum slovenského zahraničia.