Tajomný svet bábok v bratislavskej BIBIANE

Výstavný projekt troch scénografov – MgA. Miroslava Dušu, MgA. Jaroslava Milfajta a doc. MgA. Karela Vostáreka, absolventov jedného ročníka bábkarskej scénografie na divadelnej fakulte AMU, sprístupnia vernisážou v BIBIANE, medzinárodnom dome umenia pre deti v Bratislave na Panskej ul. 41 vo štvrtok 16. augusta o 16.00 h. Leitmotívom výstavného projektu je ponúknuť verejnosti zoznámenie sa s tradičnou bábkarskou ľudovou kultúrou a predstaviť reprezentatívny výber prác autorov z ich štyridsaťročnej kontinuálnej scénografickej tvorby pre bábkové divadlá v Čechách a na Slovensku.

Autori touto výstavou reagujú na zápis českého a slovenského bábkarstva do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Všetci traja autori – scénografi sa aktívne venujú svojej profesii, ktorú vyštudovali a zároveň sú pedagógmi na umeleckých vysokých i stredných školách.

Výstava sa svojim zameraním  obracia v prvom rade na detských návštevníkov a ponúka im vstup do tajomných svetov bábok a ich príbehov. Dospelým otvára obzor do tradičnej poetiky bábkového divadla aj do poetiky jednotlivých tvorcova ich výtvarného spracovania hlavného vyjadrovacieho prostriedku bábkového divadla –bábky a scénických objektov.

Súčasťou výstavy budú aj sprievodné programy, workshopy tradičného bábkarstva, výroba bábok, videoprojekcie, tvorivé dielne pre rodiny s deťmi a divadelné predstavenia. Na sprievodných programoch sa budú podieľať autori výstavy, bábkoherci, ľudoví umelci, ale aj historici a teoretici bábkarského umenia.

Výstavu organizuje BONA FIDE z. s., Teatro NELINE a Kruh umění z. s. Z verejných zdrojov tento projekt podporili Fond na podporu umenia, Ministerstvo kultúry ČR a Magistrát hl. m. Prahy. Spoluorganizátormi výstavy sú UNIMA Slovensko, Nakladateľstvo Kant, BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, Bratislava a Galerie hlavního města Prahy.

Výstava Tajomný svet bábok potrvá v priestoroch bratislavskej BIBIANY do 25. septembra 2018.