Takmer všetky dotácie z ÚSŽZ za rok 2013 vyplatené

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí si dovoľuje informovať žiadateľov o dotácie na podporu projektov v roku 2013 o úspešnom stave a postupe pri vyplácaní dotácií v tomto roku.

Mesiac júl sa ešte iba schyľuje k svojmu záveru, avšak už teraz vám môžeme s radosťou oznámiť, že k 24. júlu 2013 máme z celkového počtu 500 schválených žiadostí uhradených už viac ako  95%.  Pred rokom sme o takomto čase s úhradami iba začínali, teraz už končíme.

Zároveň vás chceme informovať aj o  mimoriadnych žiadostiach o dotáciu. Spolu evidujeme 33 žiadostí, z ktorých bolo zatiaľ schválených 15. Kompletnú  informáciu o prerozdelení všetkých finančných prostriedkov určených na podporu Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2013 opäť zverejníme na našej webovej stránke.

Ďakujeme vám za spoluprácu pri tejto náročnej agende. Bez vašej aktívnej spoluúčasti by sme nedokázali takto rýchlo a efektívne spracovať a vybaviť všetky žiadosti a zmluvy.