Tibor Spitz, úspešný Slovák z amerického Kingstonu, vo filmovom dokumente Dušana Tótha v RTVS

Náš mimoriadne tvorivý krajan Dušan Tóth z Kanady sa opäť prihovorí svojim novým dielkom – filmovým dokumentom televíznym divákom na Slovensku. Po publikom priaznivo prijatých dokumentoch o úspešných Slovákoch v zámorí – v USA a Kanade (umelecký fotograf Yuri Dojc, režisér a scénograf Valerián “Ady” Štrážovec,  zakladateľ Svetového kongresu Slovákov Štefan B. Roman, podnikateľ a zakladateľ veľhlasnej rodinnej firmy Ondrej “Andrew” Duda…), ktoré sa vryli do pamäti diváka vďaka podnetnému a nasledovania hodnému výpovednému posolstvu, ako aj trvácnosti a nadčasovosti odkazu úprimnej slovenskosti, prichádza slovenský evanjelický reverend v mene Torontského slovenského divadla s filmovým dokumentom zo série Portréty úspešných Slovákov vosvete. V pondelok 16. novembra 2015 uvedie verejnoprávna RTVS o 20.05 v programe STV2 dokument o Tiborovi Spitzovi, slovenskom rodákovi, vynálezcovi, sochárovi, maliarovi a motivačnom rečníkovi.

„Všetko to, čo som v živote doposiaľ prežil, sa ani zďaleka nedalo porovnať s hrôzami môjho detstva.  Preto som sa rozhodol žiť šťastne, milovať zem, ľudí a vďačiť za každý rodiaci sa deň, v ktorom môžem rozdávať lásku a hľadať porozumenie. Takto vo svojom životnom kréde hovorí Tibor Spitz.

Torontské slovenské divadlo vám chce predstaviť tohto  vynálezcu, sochára, maliara a motivačného rečníka.  Spoznáte územčistého človeka neurčitého veku žijúceho so svojou manželkou Noemi rod. Eichlerovou v Kingstone, v štáte New York. Ctihodného muža, ktorý každého známeho či neznámeho obdarí silným objatím, láskavým slovom a úsmevom. Vnímavého spoločníka, ktorý roztápa nedôveru a zamieňa ju za krásu. 

Dokumentárny film vás zavedie do dní Tiborovho ukrutného detstva, keď jeho život visel na vlásku. Do jeho študentských čias, obdobia vedeckej kariéry, ktorá sa tiahla z Československa na Kubu, do Kanady a nakoniec sa skončila ukotvená v Kingstone. 

Skrze jeho umelecké práce nazriete do Tiborovho vnútra, v ktorom z plátna oslobodzuje postavy a myšlienky, ktoré sú tam zatvorené. Pokúsime sa nájsť elixír Tiborovej mladosti a životnej filozofie, ktorá má dnešnému svetu veľa čo povedať.

Prijmite úprimné pozvanie tvorcov

k sledovaniu dokumentu

o inšpiratívnom a nádhernom človeku!

 

Mimo územia Slovenska si záujemcovia môžu pozrieť dokument o Tiborovi Spitzovi na portáli RTVS – v Archíve STV2  48 hodín po odvysielaní premiéry. Dokument sa v predpremiére premietal v roku 2015 v Bratislave, Dolnom Kubíne a v Toronte.  Všade ho diváci prijali veľmi pozitívne.

 

Projekt filmového dokumentu – portrétu o Tiborovi Spitzovi, úspešnom a podnetnom Slovákovi žijúcom v zahraničí, sa zrodil vďaka finančnej podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.