Tlačová konferencia ÚSŽZ

Dňa 17. februára 2011 sa v priestoroch Úradu vlády SR uskutočnila tlačová konferencia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Témou tlačovej konferencie bola Štátna politika starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí na najbližšie obdobie z pohľadu JUDr. Milana Vetráka, PhD., nového predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

M. Vetrák predstavil svoje priority v piatich oblastiach pôsobnosti ÚSŽZ. Počas funkčného obdobia chce:

– stanoviť strategické a konkrétne ciele štátnej politiky a spôsoby ich dosahovania v domácom a medzinárodnom kontexte,

– prepracovať koncepciu starostlivosti Slovenskej republiky o Slovákov žijúcich v zahraničí s maximálnym dôrazom na odbornosť a záujmy Slovenskej republiky,

– zvýšiť efektivitu starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí,

– vypracovať a prijať novelu zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí a ďalších právnych predpisov týkajúcich sa danej problematiky (vrátane štatútu úradu),

– prijať štandardné pravidlá o dotáciách v pôsobnosti úradu.

Predseda ÚSŽZ zdôraznil, že sa bude usilovať presadzovať štátnu politiku starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí na princípoch konštruktívnej a korektnej spolupráce, permanentného dialógu a otvorenej komunikácie, integrácie a nezasahovania do suverénnych záležitostí slovenského zahraničia, rešpektovania teritoriálnych záujmov krajanských komunít a uplatňovania záujmov Slovenskej republiky.
 

"TK

"TK

"TK