Tradičné slovenské Vianoce vo Viedni aj so SĽUK-om!

S blížiacimi sa sviatkami Vianoc sa v slovenskom svete aktivizujú aj naši krajania. Je celkom pochopiteľné, že krehkosť nádeje, ktorá sa okrem iných cností a radostí spája v prečudesnom sviatku kresťanov aj s príchodom Spasiteľa, sa stáva tradičným inšpiračným motívom na ľudské zblíženia, zomknutosť a prejavy žičlivej spolupatričnosti. Týmito pozoruhodnými a vzácnymi epitetami zvýrazňujúcimi podobenstvá ľudskej dobroty budú aj v kontexte s umením zahrnutí návštevníci podujatia spojeného s koncertom TRADIČNÉ SLOVENSKÉ VIANOCE. Predsviatočný podvečer s koloritom vianočných kolied, piesní a zvykoslovia pripravujú Priatelia slovenskej kultúry vo Viedni v čele s pani Helenou Steiner, známou krajankou a folkloristkou, umeleckou šéfkou FS Rozmarín vo Viedni, podporovateľkou slovensko-rakúskych kultúrnych vzťahov, v nedeľu 8. decembra vo Viedni.

Podujatie, na ktorom vystúpi orchester a speváci Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK) s hosťami, sa uskutočňuje pod záštitou JE Petra Mišíka, veľvyslanca Slovenskej republiky v Rakúsku. Tradičné slovenské Vianoce, ktoré finančne podporil aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa v celej svojej umeleckej kráse a koncertného pôžitku odvinú v nedeľu 8. decembra 2019 od 16.00 h vo Franziskanerkirche vo Viedni (Franziskanerplatz 4).