Tradičný ľudový kumšt i moderná hudba na prospech imidžu Slovenska

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík prijal v stredu 20. júna na pôde ÚSŽZ krajanov, ktorí už roky svojim umeleckým, autorským, hudobným, publicistickým, ale aj mnohorakým manažérskym vkladom aktívne zveľaďujú dobré meno Slovenska vo svete.

Kým pani Helene Cincebeaux žije a tvorí v USA, pričom s nevídaným odhodlaním pestuje svoj vzťah k Slovensku napriek tomu, že sa narodila generácii potomkov so slovenskými koreňmi už na severoamerickom kontinente v tretej generácii, Jozef Ivaška, žijúci v Rakúsku, patrí k poslednej emigračnej slovenskej vlne tesne spred novembra 1989. V bezprostrednosti debaty s predsedom ÚSŽZ vyplynulo, že obaja hostia majú obrovskú energiu, ktorú, snúbiac ju s doťahovaním skvelých nápadov až do konca, pretvárajú doslova v programovú propagáciu Slovenska vo svete.

Pani Helene Cincebeaux sa môže pochváliť okrem zaujímavých vydavateľských výstupov pútavých publicistických bedekrov o slovenskom folklóre, zvykoch, kultúre tradičných sviatkov, gurmánskych pôžitkov na slovenských stoloch a pod., aj manažérskym duchom v oblasti zážitkového turizmu. „Doteraz som na Slovensko ja sama priviedla za historickými, prírodnými, kultúrnymi či duchovnými cennosťami už okolo dvoch tisícok Američanov,“ vyznala sa pani Helene, ktorú napĺňa hrdosťou a radosťou, že dovtedy sotva niečo tušiacim o Slovensku a Slovákoch Američanom približuje krásy a pôžitky Slovenska ako na dlani.

Spevák a hudobník Jozef Ivaška okrem zážitkov, vrátane spoločných aktivít s Helene Cincebeaux medzi slovenskými krajanmi – či už v Amerike alebo Európe, hovoril o svojich najbližších plánoch a koncertoch od Svätého Jura cez Krym až po Novosibirsk. „Všade ma sprevádza príjemný pocit, keď návštevníci koncertov emotívne prijímajú slovenské piesne. Avšak najradšej ich stále spievam našim ľuďom, počas návštev krajanov v Európe či na koncertoch v Severnej Amerike.“