Traja krajanskí pedagógovia poctení vyznamenaniami ku Dňu učiteľov

Celkom 62 učiteliek, učiteľov a ďalších pracovníkov v školstve ocenilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pri príležitosti Dňa učiteľov. Z rúk ministerky školstva Martiny Lubyovej si v pondelok 25. marca 2019 na už tradičnej slávnosti v Bratislave prevzali veľké a malé medaily sv. Gorazda, ako aj ďakovné listy. Medzi ocenenými boli aj traja učitelia z prostredí slovenských národnostných menšín v Poľsku a Rumunsku. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v mene jeho predsedu Jána Varša našim krajanským pedagógom k morálnemu oceneniu ich pedagogickej práce, ako aj uznaniu ich ľudského prístupu vo výchove nových generácií slovenských národnostných menšín v prostrediach krajanského sveta, úprimne blahoželá.

 

OCENENÍ  KRAJANSKÍ  PEDAGÓGOVIA

Veľkou medailou sv. Gorazda ocenená

Mgr. Anna Krzysztofeková – Základná škola v Novej Belej (Poľská republika) za celoživotné dielo v oblasti vyučovania slovenského jazyka na severnom Spiši v Poľsku.

Malou medailou sv. Gorazda ocenená

Mgr. Ľudmila Somrak (Šomráková)  – Teoretické lýceum Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku (Rumunsko) za prínos k inovatívnemu vyučovaniu slovenského jazyka a literatúry, ako materinského jazyka na základných a stredných školách v Rumunsku.

Ďakovný list prevzal

Mgr. Dominik Surma – Základná škola v Novej Belej (Poľská republika) za celoživotné dielo v oblasti vyučovania slovenského jazyka na severnom Spiši v Poľsku.
    

Každý rok takto oceňujeme zaslúžilých pedagógov, ktorým patrí náš obdiv a uznanie za všetko vynaložené úsilie, s akým svojim žiakom a zverencom vštepovali a naďalej vštepujú poznatky a hodnoty,“ uviedla na webovej stránke rezortu školstva ministerka Martina Lubyová.

Morálne ocenenia v rezorte školstva nesúce meno svätého Gorazda sú najvyšším stupňom ocenenia v rezorte a existujú od roku 1999. Udeľujú ho ministri školstva pri príležitosti Dňa učiteľov pedagógom, školským pracovníkom a pracovníkom v iných oblastiach spoločenského života, ktorí vykonali záslužnú prácu pre školy a žiakov.

 

Na titulnej fotografii:

Anna Krzysztofeková z Novej Belej bola ocenená Veľkou medailou sv. Gorazda. Na snímke v spoločnosti ministerky Martiny Lubyovej (vľavo) a štátnej tajomníčky rezortu školstva Oľgy Nachtmannovej.

Na snímke vo fotogalérii:

Ľudmilu Šomrákovú z Nadlaku (v spoločnosti ministerky Martiny Lubyovej a štátnych tajomníkov Oľgy Nachtmannovej a Petra Krajňáka) poctili k sviatku učiteľov Malou medailou sv. Gorazda.

Ministerka Martina Lubyová počas príhovoru.

Pohľad na ocenených učiteľov.

Ocenená Anna Krzysztofeková z Novej Belej v spoločnosti ministerky Martiny Lubyovej a štátnych tajomníkov Oľgy Nachtmannovej a Petra Krajňáka.

 

Fotografie: www.minedu.sk