TVÁR KONTRASTU ovlažuje dušu, Slováci z chorvátskeho Josipovca vysielajú z obrazov posolstvá kumštu ukotvené v emóciách

Keď Ľuboslav Moza, umenoved a výtvarný kritik z Galérie Artem, ktorý ako kurátor recenzoval nevšedne úprimnú a vyjadrením maľby jasnozrivú výstavu diel skupiny KONTRAST z chorvátskeho Josipovca, okrem sympatického vyznania sa, dnes, žiaľ, k sotva počuteľnému príklonu k vzájomnosti slovanského sveta, tlmočil podstatu posolstva každého kumštu vrátane výtvarného: jeho prieniky do ľudskej duše schopnej absorbovať v jej emotívnom aj vizuálnom ovlažení dotyky umenia rôzneho druhu. Najmä však takého, z ktorého prýšti čistota pohnútok umelca, nech už má akademické vzdelanie, alebo sa ocitol na palete „ľudových štetcov vyrozprávaných príbehov“ v širokospektrálnom prostredí naivistov. Aj z tohto aspektu vernisáž výstavy TVÁRE KONTRASTU, na ktorej sa vo Výstavnej sieni Univerzitnej knižnice v Bratislave na Michalskej ul. 1 prezentuje až do 28. novembra 2018  sedmička autorov výtvarnej skupiny Kontrast z chorvátskeho Josipovca, bola príjemným zážitkovým umelecko-spoločenským spestrením stredajšieho podvečera v bratislavskom Starom Meste.

Vďaka Slovenskému kultúrnemu centru Našice v pôsobnosti Zväzu Slovákov v Chorvátsku, ktoré výstavu TVÁRE KONTRASTU prezentovalo v tomto roku na Slovensku už v lete počas Podpolianskych folklórnych slávností v Detve a donedávna v Dražovciach pri Nitre, sa aj bratislavské publikum má možnosť pohľadom dotknúť i  nadchnúť tvorbou výtvarníkov rôzneho vekového spektra z radov Slovákov žijúcich v Chorvátsku. Osobitou črtou zvýrazňujúcou výnimočnosť výstavy je už sám fakt, že sa výtvarná skupina KONTRAST sformovala pred 25 rokmi v neveľkej obci Josipovac, v ktorom žije vo výrazne slovenskom prostredí iba okolo 800 obyvateľov.

Keďže iniciatíva našich krajanov v Chorvátsku je v oblasti kultúry viac ako pozoruhodná, našli tu skvelú živnú pôdu okrem folkloristov (združení v SKUS-e Bratia Banasovci) aj výtvarníci (Adam Konjušak, Dražen Budimir, Josip Brandis, Katarina Kuric, Matija Labak, Mihaela Brkić a Anica Popović, ktorá realizovala jej myšlienku vytvoriť tvorivú výtvarnú skupinu KONTRAST), výsadou ktorých je – slovami Ľuboslava Mozu – „udivovať ľudskou jedinečnosťou, ktorá sa v dnešnej dobe stráca.“

V stredu podvečer 14. novembra 2018 sme ju spoločne za účasti početného publika precítili aj vďaka na margo umenia krajanov žičlivým slovám, ktoré odzneli postupne v prívetoch Jeho Excelencie Aleksandara Heina, veľvyslanca Chorvátskej republiky na Slovensku, Jána Varša, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Silvie Štasselovej, generálnej riaditeľky Univerzitnej knižnice v Bratislave, Sandry Kralj Vukšić, riaditeľky Slovenského kultúrneho centra z Našíc, ako aj kurátora výstavy Ľuboslava Mózu, výtvarného kritika z Galérie Artem.

Už iba višničkou na výtvarnej šľahačke kolorovanej dynamickou dramaturgiou večera, o ktorú sa postarala moderátorka Milina Sklabinská z ÚSŽZ, bolo milé vyrozprávanie sa z precítených dojmov pani Anice Popović, vďaka ktorej výtvarná skupina KONTRAST pohládza a prihovára sa divákovi farbitosťou, vľúdnosťou a príjemným vizuálnym šteklením umeleckých prejavov. Do zarámovanej radosti zo života v skvostnom priestore útulnej univerzitnej galérie v srdci nášho hlavného mesta sýtosťou hlasov a sprevádzajúcich tiahlych tónov harmoniky prispeli v dvoch umeleckých blokoch slovenskými piesňami (vrátane chytľavej ľudovky Na tej Detve studňa murovaná…) a záverečnou chorvátskou tradičnou melódiou vysokoškoláci z Chorvátska a Srbska – slovenskí štipendisti z oboch krajín na vysokých školách v Bratislave.

Výstava TVÁR KONTRASTU, ktorú do Bratislavy prináša Slovenské kultúrne centrum Našice v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave a ÚSŽZ, potrvá do 28. novembra 2018.

 

ĽUDO POMICHAL

FOTO: AUTOR