Tvorba dolnozemských autorov na veľtrhu Bibliotéka 2013

Ponuku a pozvanie na stretnutie s príjemnými ľuďmi – autormi i vydavateľmi, ako aj s knihami a produkciou spisovateľov a knižných počinov našich krajanov nám poslali z Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku, sídliacej v rumunskom Nadlaku. Je tu totiž opäť po roku knižný veľtrh Bibliotéka. Uskutočňuje sa v bratislavskej Inchebe od štvrtka 14. do nedele 17. novembra 2013.

Na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2013 bude aj v tomto roku spoločný stánok dolnozemských Slovákov. Tentoraz budú priamo zastúpení Slováci z Maďarska, Rumunska a Srbska. Za všetkých pozýva na návštevu stánku Ivan Miroslav Ambruš, predseda Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku. Stánok bude umiestnený v priestoroch Incheby v Hale D.

Otváracie hodiny: štvrtok 14.11. 10.00 – 18.00,

                               piatok 15.11. 10.00 – 19.00,

                               sobota 16.11. 10.00 – 19.00,

                               nedeľa 17.11. 10.00 – 18.00.

V rámci sprievodného programu sa uskutočnia nasledovné prezentácie:

štvrtok, 14.11. o 16,00 h na Pódiu č. 1 – prezentácia publikácie O súčasnej poézii vojvodinských Slovákov –  kniha prof. Dalimíra Hajka a iné vydania Slovenského vydavateľského centra z Báčskeho Petrovca (Srbsko);

štvrtok, 14.11. o 17,00 h na Pódiu č. 1 – prezentácia knihy doc. Miroslava Kmeťa KRÁTKE DEJINY DOLNOZEMSKÝCH SLOVÁKOV 1

piatok, 15.11. o 13,00 h  na Pódiu č. 2 – prezentácia antológie PLÁŠŤ BOHYNE, vydanej Maticou slovenskou v Srbsku;

piatok, 15.11. o 14,00 h na Pódiu č. 2 – prezentácia nových kníh slovenských literátov zo Srbska (M. Prebudila, M. Demák, V. Benková, S. Boldocký).

 

Prezentácia a účasť spisovateľov a vydavateľov – dolnozemských Slovákov sa v rámci programu knižného veľtrhu Bibliotéka 2013 uskutočňuje s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.