Účastníci tzv. Cesty vďaky na Slovensku

Predsedníčka ÚSŽZ Vilma Prívarová prijala 7. apríla 2010 predsedu Zväzu priateľstva Cyprus – Slovensko Christosa Rotsidesa, ktorý ju informoval o aktivitách krajanov na Cypre a o cieľoch jeho návštevy na Slovensku.

Následne 8. apríla 2010 sa predsedníčka ÚSŽZ zúčastnila na prijatí zástupcov zväzu – účastníkov tzv. Cesty vďaky u prezidenta SR a na Ministerstve zahraničných vecí SR.
V rámci príhovoru sa predseda Zväzu priateľstva Cyprus – Slovensko poďakoval za podporu vlády SR cyperským krajanom a vysoko ocenil spoluprácu a ústretovosť Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri posudzovaní projektov a udeľovaní dotácií zameraných na pomoc slovenskej komunite na Cypre pri zachovávaní národnokultúrnej identity a posilňovaní ich prirodzených väzieb na Slovensko. Spomenul, že Slovákom sa na Cypre žije dobre, ale „stále im to Slovensko chýba. Preto sa snažíme, aby sa určité tradície aj u nás dodržiavali. Naše akcie majú vždy slovenskú farbu. Či už je to jedlo, hudba, tanec, piesne či básne na rozličných podujatiach.“