Účastníkov Stálej konferencie 2012 prijal Ivan Gašparovič s manželkou Silviou, v Prezidentskom paláci zneli slovenské piesne

Stalo sa dobrou tradíciou, že účastníkov Stálych konferencií zahrnie svojou pozornosťou aj prezident Slovenskej republiky. Nebolo tomu inak ani počas prvého rokovacieho dňa v poradí už jedenástej Stálej konferencie Slovenská republika Slováci žijúci v zahraničí 2012, keď o 11.30 h prijal Ivan Gašparovič s manželkou Silviou takmer  90 našich krajanov z rovnej dvadsiatky štátov štyroch kontinentov.

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, spoločne s predstaviteľmi krajanských spolkov, kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií, zástupcov slovenských cirkevných zborov a kresťanských misií v zahraničí, vydavateľstiev a médií, ako i ďalších organizácií, prišli do sídla hlavy štátu okrem posolstva dobrých správ o životaschopnosti slovenských komunít naprieč celým krajanským svetom aj s pozornosťou, ktorá emotívne zapôsobila na všetkých prítomných vrátane prezidentského páru. Komorný zbor Zvony v 25-člennej zostave hudobnej i speváckej zložky tou najsprávnejšou nôtou – piesňami o vzťahu k domovine a vlasti predkov – Slovensku pripomenul, že tak ako toto hudobné teleso zo srbskej obce Selenča vo Vojvodine – bašte Slovákov v Srbsku, prejavujú svoj vrúcny vzťah k Slovensku desaťtisíce našich krajanov na celom svete.

Za hostí sa na zhromaždení prihovoril predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík. Poďakoval sa prezidentskému páru za prijatie a pripomenul symbolickú súvzťažnosť s miestom stretnutia. „Pod touto strechou paláca si od vás preberajú poverovacie listiny mimoriadni a splnomocnení veľvyslanci Slovenskej republiky. Účastníci Stálej konferencie sú niečo ako slovenskí veľvyslanci dobrej vôle.“

V príhovore ocenil Igor Furdík prezidentovu pozornosť, ktorú Ivan Gašparovič venuje krajanom zakaždým pri svojich zahraničných cestách, keď slovenskú komunitu počas nich nikdy nevynechá a neobíde. Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pripomenul aj blížiace sa 20. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Podľa jeho slov je sviatok zrodu našej štátnosti „oprávneným zdrojom hrdosti nielen nás, tu na Slovensku, ale aj pre krajanov.“ Igor Furdík v ďalšej časti svojho príhovoru konštatoval, že v rokoch 2013 – 2014 chce Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí predstaviť novú koncepciu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí.

Prezident Ivan Gašparovič, ktorý v bezprostrednej atmosfére stretnutia s krajanmi ocenil spoločne so svojou manželkou Silviou citlivú umeleckú kompozíciu hudby a spevu komorného súboru Zvony, vo svojom príhovore netajil radosť nad možnosťou stretnutia s komunitou krajanov. Vyjadril okrem iného i nádej, že zmena vo vedení Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí bude pozitívna v záujme väčšieho porozumenia materskej Slovenskej republiky a krajanov už aj z toho dôvodu, že „zahraniční Slováci sú veľmi silnou integrujúcou časťou Slovenska a Slovákov.“

Prezident Slovenskej republiky zajedno vyslovil aj želanie, aby krajania nestratili dobrý vzťah k vlasti, zachovali si aj naďalej všetky tradície – kultúrne, jazykové a aby vedeli aj podporiť Slovensko a hľadať dobré prostredie pre podnikanie: „Aby ste vedeli ukázať, že ste nezabudli na svoju vlasť a že v krajine, kde žijete, si vás vážia.“ Ivan Gašparovič sa v závere príhovoru poďakoval hosťom, ktorým pripomenul, že ich víta doma, za krajanskú vytrvalosť pri pestovaní vzťahu k rodnej Slovenskej republike.

V atmosfére úprimnosti sa v ďalšej časti prijatia účastníkov Stálej konferencie 2012 prezidentom Ivanom  Gašparovičom a prvou dámou SR Silviou Gašparovičovou rozhostila v Prezidentskom paláci žičlivosť slov i pohľadov, veď s mnohými krajanmi sa prezident SR zvítaval v stiskoch rúk a symbolických prípitkoch ako s dobrými známymi. Napokon, bohatá a pestrá fotogaléria z prijatia našich krajanov v Prezidentskom paláci to iba potvrdzuje.