Učebnice v digitálnej podobe „eAktovka“ – pomoc pre učiteľov a žiakov v krajanských prostrediach

Do pozornosti všetkým našim krajanom, najmä však učiteľom a žiakom v krajanských prostrediach v zahraničí, dávame odporúčanie na možnosť komunikácie s portálom „eAktovka“, ponúkajúceho učebnice v digitálnej forme žiakom a učiteľom základných a stredných škôl.

Portál „eAktovka“ sprístupňuje rôzne učebnice v digitálnej forme žiakom a učiteľom základných a stredných škôl. Učebnice sú prístupné bezplatne pre všetkých, ktorí sa na portáli zaregistrujú. Okrem digitálnych verzií učebníc nájdu žiaci a rodičia na portáli aj ďalšie voľne prístupné učebné materiály a odporúčanú literatúru. 

Učebnice zároveň môžu poslúžiť aj všetkým študentom študujúcim v slovenských školách v zahraničí, ako aj tým, ktorí navštevujú hodiny slovenského jazyka v zahraničí. Rovnako môžu byť užitočné a podnetné aj všetkým tým, ktorí si podávajú žiadosť o štipendium vlády SR. Učebnice v digitálnej forme im poslúžia na kvalitnejšiu prípravu na prijímacie skúšky na príslušné vysoké školy v Slovenskej republike.

http://www.eaktovka.sk/