Učitelia slovenského jazyka pôsobia aj v školách v Maďarsku, Rumunsku a na Ukrajine

Spolu 860 žiakov prvého a druhého stupňa na ôsmich zahraničných základných školách vyučujú slovenskí učitelia. Slovenský jazyk tak prinášajú do Maďarska, Rumunska a na Ukrajinu. Ako vo svojej informácii uvádza TASR, robia to v rámci podpory vzdelávania Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorú zabezpečuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Pôsobenie slovenských učiteľov v zahraničí umožňujú rezortné medzinárodné zmluvné dokumenty. „V praxi to funguje tak, že vyslanie je podmienené oficiálnou požiadavkou partnerského ministerstva školstva príslušnej krajiny. Pedagóg, ktorý prejde výberovým konaním, odchádza do zahraničia vždy na jeden rok. Ak minister schváli výnimku, je možné, aby v krajine zotrval až štyri roky," vysvetlila hovorkyňa ministerstva školstva Beáta Dupaľová Ksenzsighová. V školskom roku 2014/2015 bolo vyslaných 13 slovenčinárov.

Konkrétne v Maďarsku na piatich školách pôsobili šiesti učitelia a zabezpečovali vzdelávanie pre 528 žiakov. V Rumunsku na dvoch školách v Bihorskej a Aradskej župe pôsobili dvaja učitelia a zabezpečovali vzdelávanie pre 128 žiakov a na Ukrajine v Zakarpatskej oblasti na jednej škole v Užhorode piati učitelia zabezpečovali vzdelávanie pre 204 žiakov.

Podľa ministerstva vzdelávanie na týchto školách prebieha bilingválne, a to v štátnom jazyku krajiny a v slovenskom jazyku. „V niektorých prípadoch prebieha iba vyučovanie slovenského jazyka a tzv. slovenskej vzdelanosti v slovenčine a ostatné predmety škola zabezpečuje v štátnom jazyku. Dôvody sú rôzne, najčastejšou príčinou je nedostatok pedagógov, ktorí sú schopní vyučovanie viesť bilingválne, ďalej sú to problémy s vhodnými učebnicami, ktoré musia vyhovovať svojím obsahom štátnemu vzdelávaciemu programu konkrétnej krajiny," dodala pre TASR hovorkyňa MŠVVaŠ SR. Podľa jej slov v mnohých prípadoch slúžia učiteľom ako učebná pomôcka práve slovenské učebnice.