Ukrajina

Kultúrno-osvetová organizácia Matica slovenská v Ukrajine
Kuľturno-osvitnja organizacija Matica slovenska v Ukrajini

Kultúrno-osvetová organizácia Matica slovenská v Ukrajine
Kuľturno-osvitnja organizacija Matica slovenska v Ukrajini

Županatska, 10
88000 Užhorod
Predseda: Jozef Hajniš
Tel.:  +380 509 802 607
E-mail: jozefhajnis1@rambler.ru

Slovenská spoločnosť M.R.Štefánika
Sídlo: nám.Rynok, 17 Ľvov, Ukrajina, 79006 (spolu s Českou besedou)
Korešpondenčná adresa : P.O.BOX 10214 
79006 Ľvov,Ukrajina
Predseda: Ľudovít Fabrí
Tel.: +380930396062
E-mail: hrebik@ukr.net

Spoločnosť Slovákov Ľ. Štúra v Zakarpatsku
Gagarinova 14,  295119 Storožnica-Jovra
Tel.: 00380 / 312 / 273 25 94
Predseda: Valeria Balanko
Tel.: 00380505879220
E-mail: balanko-valerja@rambler.ru

Užhorodský spolok Slovákov
ul. Dendeši 138
88001 Užhorod
Predseda: Ivan Latko (Tel.: 00380505 399617)
Tel.: 0038 031 2668635
E-mail: Latkouzg@mail.ru

Zakarpatský kultúrno-osvetový spolok slovenských žien Dôvera
Adresa: Lehockeho 1358
88 015 Užhorod
Tel.: +380500103689
E-mail: dudashjana@gmail.com.ua
Podpredsedníčka: Jana Dudash-Ryzhak

Spolok slovenskej inteligencie v Zakarpatsku
Sobranecka 89
88 000 Užhorod
Predseda: Ernest Horvát
E-mail: hernest@ukr.net
Tel.: +380506719043