Umelecký fotograf Vasil Stanko hosťom Slovenskej mozaiky

Viera Kučerová z Občianskeho združenia BONA FIDE, autorka a moderátorka relácie SLOVENSKÁ MOZAIKA v Rádiu ZET, sa v jej najnovšom vydaní venuje fenoménu fotografie. K mikrofónu si pozvala VASILA STANKA, umeleckého fotografa, ktorí patrí do skupiny fotografov slovenskej „Novej vlny“.  Reláciu prináša Slovenská mozaika v Rádiu ZET v sobotu a nedeľu – 26. a 27. septembra 2020, v čase od 7.00 do 8.00 h.  

„Hosťom Slovenskej mozaiky bude umelecký fotograf Vasil Stanko. Študoval na strednej umelecko-priemyslovej škole v Bratislave a potom do roku 1988 fotografii u profesora Jána Šmoka na pražskej AMU. Fotografuje akty a figurálne kompozície. Patrí do skupiny fotografov označovaných ako slovenská nová vlna, ktorí v prvej polovici 80. rokov búrali zabehnuté klišé inscenovanej fotografie. Od 11. septembra vystavuje v Leica Gallery v Prahe svoj umelecký cyklus Rodinný portrét.  Je to netradičnou formou, pohľadom cez konštrukciu zrkadiel, vytvorená kompozícia z figúr, kde zároveň s ňou vzniká ilúzia iného, prevráteného priestoru. Výsledkom je čiernobiela nemanipulovaná fotografie signovaná autorom ako umelecké dielo,“  predoslala k pozvaniu započúvať sa do podnetného rozhovoru s Vasilom Stankom autorka relácie Viera Kučerová.

Foto: Martin Šimovec

 

Reláciu si môžete vypočuť aj v archíve na: 

http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-vasilom-stankom-umeleck%C3%BDm-fotografom

 

RELÁCIU SLOVENSKÁ MOZAIKA 

POČÚVAJTE NA:

http://www.radiozet.cz/ 

alebo 101,1 FM

 

RELÁCIE V ARCHÍVE:

http://www.bonafideos.cz/

 

Pre Rádio ZET pripravuje reláciu SLOVENSKÁ MOZAIKA

Občianske združenie BONA FIDE s podporou

Ministerstva kultúry ČR, Úradu vlády ČR

a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

Publikované 25. 9. 2020