Umrel spisovateľ Štefan Dováľ

Dňa 19. marca 2011 nás náhle a nečakane opustil spisovateľ, publicista, kolega a priateľ Štefan DOVÁĽ.

Narodil sa 11. decembra 1950 v Nadlaku, kde ukončil aj stredoškolské štúdiá na slovenskom lýceu.
Vyštudoval slovenský jazyk a literatúru a rumunský jazyk a literatúru na Univerzite v Bukurešti.

Po ukončení vysokej školy pracoval na Slovenskej základnej škole v Starej Hute, župa Bihor a potom v Dome pionierov v Nadlaku a na Lýceu Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku.

V roku 1990 bol zakladajúcim členom Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku a zakladajúcim redaktorom časopisu Naše snahy. Neškôr určité obdobie pôsobil aj v pozícii šéfredaktora časopisu Naše snahy.

V roku 1994 bol zakladajúcim členom Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku.

V roku 2008 sa stáva predsedom Literárneho spolku Ondreja Štefanka.

Je autorom viacerých kníh krátkych próz a románov.

Bol členom Zväzu rumunských spisovateľov.

Rozlúčka so zosnulým bude dňa 22. marca 2011 na evanjelickom cintoríne v Nadlaku.

Česť jeho pamiatke!
 
Foto: www.ziare-pe-net.ro