Unikátne dielo slovenského historika Mariána M. Stolárika krstili v Ottawe

V priestoroch Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Ottawe sa v piatok 30. novembra 2012 uskutočnil slávnostný krst knihy profesora Mariána Marka Stolárika „Where is my home“, venovanej histórii slovenskej emigrácie do Severnej Ameriky v rokoch 1870 – 2012.

Prezentáciu knižného diela otvoril Milan Kollár, veľvyslanec Slovenskej republiky v Ottawe, ktorý vo svojom vystúpení predstavil autora knihy a jeho prínos pri reprezentovaní slovenskej histórie a kultúry v Kanade. Profesor M. M. Stolárik, ktorý sa narodil na Slovensku, je renomovaným  kanadským vedcom a historikom. V súčasnosti zastáva pozíciu vedúceho Katedry slovenskej histórie a kultúry na Ottawskej univerzite. Okrem toho je aj významným predstaviteľom slovenskej komunity.  K významným počinom M. M. Stolárika v oblasti šírenia slovenskej kultúry v Kanade patrí založenie slovenského archívu na Univerzite v Ottawe, ktorý vlastní cenné artefakty spojené so slovenskou emigráciou.

Prezentovaná kniha je celoživotným dielom profesora M. M. Stolárika, ktorý, ako sám priznal, zbieral a študoval materiály na jej zostavenie viac ako 40 rokov! Dielo má vysokú vedeckú hodnotu, keďže mapuje doteraz neveľmi prebádanú časť slovenskej novodobej histórie, ktorá ovplyvnila celé generácie nielen v Slovenskej republike, ale aj v Severnej Amerike. Okrem historických faktov sa v diele nachádzajú i osobné spomienky samotného autora, ktorý patrí k staršej generácii slovenských emigrantov.

Prezentácia knihy „Where is my home“ sa stretla s vysoko pozitívnym ohlasom viac ako 120 hostí, predovšetkým z krajanskej komunity, ale aj akademickej obce a diplomatického zboru. Dielo a jeho slávnostné uvedenie do spoločenského a vedecko-bádateľského života sa aj v tomto kontexte stalo dôstojnou prezentáciou slovenskej histórie a kultúry v Kanade.