Uplatňovanie zákona pri vydávaní osvedčenia

V zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) sa postavenie Slováka žijúceho v zahraničí na účely uplatnenia si práv alebo výhod ustanovených osobitnými zákonmi pre Slovákov žijúcich v zahraničí preukazuje osvedčením. Osvedčenie vydáva Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len „ÚSŽZ“).