Upozornenie pre žiadateľov o osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí

Odbor osvedčení a právny/osobný úrad Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí si dovoľuje žiadateľom o osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí oznámiť, že v piatok 29. decembra 2017 budú z technických dôvodov stránkové hodiny pre podávanie žiadostí a ďalšej komunikácie vo veci osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí zrušené.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí  a jeho Odbor osvedčení a právny/osobný úrad ďakuje krajanom za porozumenie.