Úrad odštartoval celosvetovú kampaň ,,Volím zo zahraničia"

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) s spolupráci s občianskymi združeniami Slovenská migrácia a Združenie nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov v týchto dňoch začal s kampaňou na podporu zvýšenia volebnej účasti Slovákov žijúcich v zahraničí s názvom Volím zo zahraničia. Na tlačovej konferencii o tom informoval predseda ÚSŽZ Milan Vetrák.

"Cieľ kampane je motivovať a informovať krajanov o právach, ktoré si v rámci volieb môžu uplatniť," povedal predseda Milan Vetrák. Z približne 250 000 Slovákov, ktorí žijú v zahraničí, v roku 2010 volilo len asi šesťtisíc. "Z toho len päťsto bolo takých, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku. V roku 2006 bola účasť ešte asi o päťdesiat percent nižšia," uviedol predseda ÚSŽZ. V posledných voľbách pomohla informačná kampaň občianskych združení. "Systém je pre mnohých Slovákov v zahraničí administratívne náročný, pre iných voľby nie sú zaujímavé a pre ďalšiu časť potenciálnych voličov neboli poskytnuté dostatočné informácie, ako majú voliť," vysvetlil Milan Vetrák dôvody nízkej volebnej účasti zahraničných Slovákov.

Na rozdiel od občianskych združení, ktoré v roku 2010 oslovili niekoľko desiatok krajanských organizácií, ÚSŽZ ich ten rok oslovil niekoľko stoviek. "Úrad vydal informačný materiál v elektronickej podobe, obsahuje všetky informácie potrebné na to, aby si Slovák žijúci v zahraničí mohol za zahraničia uplatniť svoje volebné právo. Je to najrýchlejší spôsob komunikácie s krajanmi v zahraničí," uviedol predseda ÚSŽZ.

Zatiaľ jediný spôsob voľby zo zahraničia je voľba poštou, pričom Slováci žijúci v zahraničí, ktorí majú trvalé bydlisko na Slovensku, zasielajú svoje hlasy obci v mieste svojho trvalého bydliska. Tí, ktorí trvalé bydlisko na Slovensku nemajú, posielajú hlasy na adresu Miestneho úradu (MiÚ) mestskej časti Bratislava – Petržalka.

"Slováci v zahraničí majú isté termíny, zaregistrovať sa musia do 20.januára," upozornil Milan Vetrák. Obec, prípadne MiÚ Petržalka každému žiadateľovi do 4. februára doručí volebné lístky. Obálku s hlasovacím lístkom treba zaslať buď obci, alebo MiÚ Petržalka tak, aby bola doručená najneskôr 9. marca.

"Rozprávali sme sa so zástupcami ZMOS-U a Matice Slovenskej, dôjde k prelinkovaniu našich stránok," uviedol predseda ÚSŽZ, ktorý sa obáva, že vzhľadom na celkovo predpovedanú nižšiu volebnú účasť môže byť vo voľbách v roku 2012 nižšia účasť aj zahraničných Slovákov. Dúfa, že informačná kampaň pomôže udržať aspoň čísla z roku 2010.

Kampaň "Volím zo zahraničia", nestála "žiadne extra peniaze". Pracovníci úradu ju realizujú v rámci svojho pracovného času a občianske združenia bezplatne.

ÚSŽZ v priebehu roka pripomienkoval pripravovaný volebný kódex, pričom sa snažil čo najviac zjednodušiť voľbu poštou. "Úrad navhrhoval, aby bol jeden volebný obvod pre všetkých krajanov, pre tých, ktorí majú trvalé bydlisko na Slovensku, ale aj pre tých, ktorí ho tu nemajú," povedal Vetrák. Medzi dlhodobé ciele, najmä ak by sa zvýšil počet záujemcov o voľbu zo zahraničia, patrí aj možnosť elektronického hlasovania.

TASR

Ako voliť zo zahraničia?