Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pripravuje aj tento rok folklórne slávnosti pre deti a mládež v Dulovciach

Dňa 23. marca 2011 sa v priestoroch Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) uskutočnilo stretnutie hlavných organizátorov jubilejného ročníka Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávnosti v Dulovciach.

Na stretnutí sa zúčastnili predseda ÚSŽZ Milan Vetrák, starosta obce Dulovce Štefan Caletka, predseda Miestnej organizácie Matice slovenskej v Dulovciach Štefan Ježo, podpredsedníčka Miestnej organizácie Matice slovenskej v Dulovciach Veronika Ježová, členka Miestnej organizácie Matice slovenskej v Dulovciach Adela Kajanová a pracovníčka odboru kultúry ÚSŽZ Božena Malíková.

Témou rokovania bola príprava jubilejného 15. ročníka Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávnosti (JDMFS) v Dulovciach, ktorý sa uskutoční 23. – 24. júla 2011 a návrh zmluvy o vzájomnej spolupráci pri organizovaní tohto kultúrneho a spoločenského podujatia.

Účasť na 15. ročníku JDMFS v Dulovciach potvrdili detské a mládežnícke krajanské folklórne súbory Zelený javor z Krempách v Poľsku, detský folklórny súbor z Chorvátska, pôsobiaci pri Kultúrno-umeleckom spolku Bratia Banas z Josipovca a detský folklórny súbor pri Základnej škole T. G. Masaryka – Jánošík zo Srbska. Pri príležitosti jubilejného ročníka budú na galaprogram pozvané aj iné významné dospelé súbory.