Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vytvára otvorenú platformu pre „networking“ a komunikáciu s krajanmi

Z iniciatívy samotných krajanov sa vo štvrtok 3. marca 2011 konala spoločná tlačová konferencia nového predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milan Vetráka a bývalého predsedu Svetového združenia Slovákov v zahraničí (SZSZ) Dušana Klima (v súčasnosti predseda Slovensko-nemeckej únie e. V.), ktorej cieľom bolo objektívne a transparentným spôsobom informovať domácu i krajanskú verejnosť o tom, že krajania vítajú vymenovanie nového predsedu ÚSŽZ, podporujú v tomto zmysle rozhodnutie slovenskej vlády a majú záujem o konštruktívnu spoluprácu založenú na vzájomnej úcte a dialógu.

Ako sa vyjadril D. Klimo: „Nemôžem súhlasiť so súčasnými vyjadreniami a smerovaním vedenia SZSZ, ktorého vystúpenia na verejnosti vrhajú nepriaznivé svetlo na všetkých Slovákov žijúcich v zahraničí. Osobitne nesúhlasím s vyjadreniami vedenia SZSZ, na čele s p. Skalským, ktoré dehonestujú M. Vetráka a spochybňujú suverénne rozhodnutie vlády Slovenskej republiky.“

Aby spoluprácu s krajanmi aj formálne inštitucionalizoval spôsobom, ktorý umožňuje štatút ÚSŽZ, M. Vetrák sa rozhodol vytvoriť pri svojom úrade poradný zbor. Takáto forma spolupráce stojí na myšlienke otvorenej platformy otvárajúcej možnosti pre „networking“, komunikáciu a využívanie doteraz málo využívaného potenciálu Slovákov žijúcich v zahraničí s cieľom aktívneho lobingu v prospech Slovenskej republiky. D. Klimo by mal na základe svojich dlhoročných skúseností v slovenskom svete a dobrých vzťahov s uznávanými odborníkmi a osobnosťami slovenského zahraničia pomôcť novému predsedovi ÚSŽZ pri výbere ďalších osôb spomedzi Slovákov žijúcich v zahraničí, na ktoré by sa dalo spoľahnúť nielen po odbornej, ale aj po ľudskej stránke.
 

"DSC08858"

"DSC08887"

"DSC09901"