Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí žiada aj v mene krajanov Rafaela Rafaja a Pavla Holeštiaka o ospravedlnenie

Vedenie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) je otvorené a prístupné diskusii aj kritickým stanoviskám, ktoré sú opodstatnené a majú za cieľ pomôcť pri plnení náročných úloh starostlivosti Slovenskej republiky o Slovákov žijúcich v zahraničí.
                Vyjadrenia poslanca Národnej rady SR za Slovenskú národnú stranu Rafaela Rafaja, ktoré pravdepodobne vychádzajú z nepravdivých informácií poskytnutých pánom Pavlom Holeštiakom a predsedom Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimírom Skalským, na tlačovej konferencii dňa 27. 9. 2011 však nemožno považovať za konštruktívnu kritiku so snahou upozorniť na reálne problémy a nedostatky. Vyjadrenia R. Rafaja a P. Holeštiaka považujeme za údery pod pás pravde, pretože podsúvali novinárom vymyslené a osočujúce informácie, plné urážok, ktoré sa nedotýkajú len vedenia ÚSŽZ a jeho súčasného predsedu Milana Vetráka, ale udierajú na citlivú strunu krajanov žijúcich v zahraničí, Slovákov, ktorí entuziasticky z lásky k svojej domovine, dobrovoľne, bez akéhokoľvek prospechu, na úkor svojich rodín odovzdávajú sily a bohaté skúsenosti, a to aj v činnosti Zboru poradcov M. Vetráka. Títo ľudia, bez akejkoľvek snahy o získanie osobného prospechu, boli R. Rafajom a P. Holeštiakom obvinení z  finančného profitu za svoju dobrovoľnú a nenahraditeľnú prácu v prospech skvalitnenia činnosti úradu.
                ÚSŽZ by rád opätovne zdôraznil, aj vzhľadom na nedávne nepravdivé informácie publikované v denníku SME, že zo samotného štatútu Zboru poradcov predsedu ÚSŽZ schváleného v marci 2011 a uverejneného na webovom sídle ÚSŽZ vyplýva, že funkcia člena tohto zboru je neplatená.
                S ťažkým srdcom musíme konštatovať, že jednotliví členovia Zboru poradcov predsedu ÚSŽZ z rôznych krajín sveta, ale aj početní Slováci žijúci v zahraničí zasielajú písomné reakcie a prehlásenia na urážlivé a ÚSŽZ dehonestujúce vyjadrenia poslanca R. Rafaja a P. Holeštiaka. Ich rozhorčené protesty žiadajú prehodnotenie a ospravedlnenie za polopravdy a klamstvá.
                Z uvedených dôvodov ÚSŽZ žiada, v mene svojom a v mene popredných osobností krajanského života, aby R. Rafaj a P. Holeštiak preukázali osobnú a politickú zrelosť a primeranou formou sa ospravedlnili za vyhlásenia znevažujúce prácu celého ÚSŽZ, ako aj obetavú činnosť nielen osočovaného Zboru poradcov predsedu ÚSŽZ z radov krajanov, ale aj početné organizácie a združenia slovenského zahraničia.