Úspešný program o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi v Prahe

K blížiacemu sa 140. výročiu narodenia Milana Rastislava Štefánika pripravil spolok  BONA FIDE v spolupráci so Spoločnosťou M. R. Štefánika v Českej republike vo štvrtok 9. júla 2020 v priestoroch Slovenského inštitútu na Námestí republiky v Prahe 1 program pod názvom „Žil som krásny život. Prežíval som večnosť v sekundách“. Podvečer moderovala MgA.  Viera Kučerová, v programe vystúpili historici prof. Dr. Jan Rychlík a Dr. Vojtech Čelko. Herec a predseda BONA FIDE Richard Trsťan  predniesol ukážky z pripravených textov.

Ako prvý prehovoril veľvyslanec Slovenskej republiky v Prahe Peter Weiss, ktorý sa vyznal zo svojho vzťahu k najvýznamnejšiemu Slovákovi. Spomenul, že ako šestnásťročný študent sa zúčastnil v máji 1968 zhromaždenia na Bradle, ktoré bolo pre neho celoživotným zážitkom. Pripomenul aj rôzne pohľady na túto významnú osobnosť, ktoré mal možnosť poznať aj v krajine svojho terajšieho diplomatického pôsobenia, v Českej republike, napríklad televízny seriál „České století“ o československých dejinách z roku 2013, kde v prvej časti, ktorá viedla ku vzniku Československa, mu chýbalo meno generála M.R. Štefánika. Jeho zaujímavý prejav bol prijatý potleskom.

Pretože prítomní boli väčšinou informovaní ľudia, tak sa nehovorili zvyčajné dátumy a udalosti  o živote M.R. Štefánika, ale program sa dotýkal zaujímavostí, ktoré obidvaja historici pripomenuli. Napríklad prečo nechodili Slováci študovať do Prahy právo, ale len medicínu, technické odbory, či umelecké školy. Uhorské a rakúske právo napriek vyrovnaniu z roku 1867 bolo rozdielne. Veď aj po celú prvú republiku a ešte aj po druhej svetovej vojne až do roku 1950, keď zomrel Vavro Šrobár, ktorý bol posledným ministrom pre unifikáciu, existoval stále v československej vláde minister, ktorý bol vždy Slovák a bol zodpovedný za zjednotenie zákonov.  Prof. Rychlík pripomenul aj význam univerzity v Záhrebe, lebo na túto univerzitu v rámci Uhorska, v ktorom Chorvátsko malo dané históriou osobitný štatút, sa vo verejnosti zabúdalo. Právo slovenskí študenti väčšinou študovali v Kluži, kde bola po Budapešti druhá najväčšia univerzita v Uhorsku. Bratislavská Alžbetínska univerzita bola založená tesne pred prvou svetovou vojnou.

Prof. Rychlík vysvetľoval vzťah Štefánika, ale aj ďalších slovenských študentov, členov vysokoškolského spolku Detvan, k T. G. Masarykovi. Richard Trsťan prečítal posledný list M.R. Štefánika T.G. Masarykovi z 3. apríla 1919, ktorý bol odoslaný z Paríža a týkal sa problému nášho vojska v Rusku a prípadu generálov Pellé – Piccioni, prvý bol vedúcim francúzskej vojenskej misie v Československu a druhý talianskej vojenskej misie. List vyšiel v knihe „ Korespondence T.G.Masaryk – slovenští veřejní činitelé (1918-1937)“.

V rámci programu bola uvedená ukážka z CD-nosiča o Milanov Rastislavovi Štefánikovi, ktoré vydal spolok BONA FIDE s podporou ÚVČR, MHMP a ÚSŽZ a v Slovenskom inštitúte bolo predstavené 11. novembra 2019 pri návšteve vedenia slovenskej Spoločnosti M.R. Štefánika pri príležitosti Dňa vojenských veteránov v Slovenskom inštitúte v Prahe. Ako spomienku na program k 140. výročiu narodenia M. R. Štefánika  účastníci podvečera dostali toto „cédečko“ ako darček od spolku BONA FIDE.

Program, venovaný M.R. Štefánikovi, bol prvý, ktorý sa v Slovenskom inštitúte konal po ukončení karantény. Doteraz boli programy uvedené vzhľadom na koronavírové obmedzenia dané núdzovým stavom len v on- line podobe. Bolo prekvapujúce, koľko ľudí prišlo a tiež aj skutočnosť, že návštevníkov bolo toľko, že niektorí sa nedostali do priestorov inštitútu.

V závere podvečera predseda Spoločnosti M.R. Štefánika v ČR hovoril o dnešnom prijímaní Štefánika v Českej republike a odporúčal návštevu výstavy Milan Rastislav Štefánik v Novej budove Národného múzea. Výstava predstavuje Štefánika ako astronóma, politika a vojaka, ktorý sa zásadne podieľal na vzniku Československa v roku 1918. Návštevníci sa zoznámia nielen s budovaním jeho kultu v prvej Československej republike, ale i snahou komunistického režimu na neho v národnom príbehu zabudnúť. Výstava, ktorú pripravilo Slovenské národné múzeum v Bratislave, je otvorená do 30. augusta a je doplnená niektorými exponátmi, ktoré sa nachádzajú v majetku pražského múzea.

Program v Slovenskom inštitúte trval aj po skončení oficiálnej časti diskusiou medzi účastníkmi a bol svedectvom stáleho záujmu o túto významnú osobnosť novodobej českej a slovenskej histórie.

 

VOJTECH ČELKO

predseda Spoločnosti M. R. Štefánika v Českej republike