ÚSŽZ a folkloristi v prípravách na Krajanskú nedeľu 2019 v Detve

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, aby nezostal nič dlžný povesti spoľahlivého organizátora, už v prestihu myslí na kľúčové podujatia s účasťou krajanov, ktoré sa uskutočnia v roku 2019. Týka sa to najmä príprav na 46. Krajanskú nedeľu a 6. Krajanský dvor v rámci 54. folklórnych slávností pod Poľanou v Detve, ktoré sa odvinú v termíne od 12. do 14. júla 2019. Dramaturg Krajanskej nedele Vlastimil Fabišík, skúsený a v profilácii tematických programov v detvianskom amfiteátri osvedčený krajanský folklorista z Českej republiky, so svojím tímom vrátane umeleckých šéfov oslovených krajanských folklórnych súborov, sa už hotuje, aj v pravidelnej komunikácii na pôde ÚSŽZ, na tradičný krajanský folkloristický vrchol roka na Slovensku. Témou budúcoročnej Krajanskej nedele je PASTIERSKA KULTÚRA.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v spolupráci s realizátorom Krajanskej nedele a dramaturgickou radou pripravili zameranie programov v nasledujúcich ročníkoch. Snahou všetkých, ktorí Krajanskú nedeľu pripravujú, je to, aby sa folklórne súbory a skupiny mohli v predstihu pripraviť a spracovať danú problematiku a tému tak, aby korešpondovala so zameraním Krajanskej nedele v danom roku.  Na tomto mieste webového sídla ÚSŽZ sa jednotlivé folklórne súbory a ich umeleckí vedúci, choreografi či dramaturgovia, ale aj samotní aktéri, môžu v dostatočnom predstihu naladiť a zhodnotiť svoje umelecké ambície v konkrétnom roku na prestížnom pódiu amfiteátra Podpolianskych folklórnych slávností v Detve.

 

ZAMERANIE PROGRAMOV KRAJANSKEJ NEDELE

OD ROKU 2019 DO ROKU 2028

 

ROK 2019           PASTIERSKA KULTÚRA

ROK 2020           REMESELNÍCI

ROK 2021           SPEV V ŽIVOTE MUŽOV A ŽIEN

ROK 2022           LÁSKA V ŽIVOTE KRAJANOV

ROK 2023           50. ROČNÍK KRAJANSKEJ NEDELE (retrospektíva)

ROK 2024           DNI SA KRÁTIA (zimné sviatky vchádzajú do dverí)

ROK 2025           KEĎ NASTALA POSLEDNÁ HODINA

ROK 2026           ABY SA ROD ZACHOVAL

ROK 2027           JARNÉ ZVYKOSLOVIE

ROK 2028           MEDZIVOJNOVÉ OBDOBIE