ÚSŽZ chystá 43. Krajanskú nedeľu a 3. Krajanský dvor počas folklórnych slávností 2016 v Detve

VÝZVA

 

PRE KRAJANSKÉ SÚBORY, SKUPINY A SPOLKY

K ÚČASTI NA 43. KRAJANSKEJ NEDELI A 3. KRAJANSKOM DVORE

V DETVE 2016

Milí krajania, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí organizuje v poradí 43. Krajanskú nedeľu a 3. Krajanský dvor v rámci 51. folklórnych slávnosti pod Poľanou v Detve v termíne od 7.7. do 11.7.2016. Program Krajanskej nedele a Krajanského dvora plánujeme pripraviť na tému „Vysťahovalectvo do západnej Európy a zámoria“.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pozýva krajanské folklórne súbory, spolky, skupiny i jednotlivcov k zapojeniu sa do prípravy programov. Účasť v programe Krajanskej nedele je podmienená programovým číslom folklórneho súboru  alebo skupiny (tancom, zvykom, spevom, hudbou) zameraným na tému „Vysťahovalectvo do západnej Európy a zámoria“. Účasť na Krajanskom dvore podmieňujeme predložením projektu so zaujímavou ponukou gurmánskych špecialít, remeselných výrobkov či umeleckých výtvorov charakterizujúcich kolorit, zvykoslovie a tradície Slovákov z danej krajiny, mesta či obce.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí zabezpečuje účastníkom Krajanského dvora materiálno-technické vybavenie (výstavne stánky, kuchyňu, ubytovanie, stravovanie).

 

Zameranie Krajanskej nedele:

 1. Rozhodnutie opustiť rodný kraj
 2. Rozlúčka pri odchode za prácou
 3. Ďaleká cesta do sveta
 4. Príchod do neznámeho sveta
 5. Tvrdá práca a život v novej krajine
 6. Vytváranie komunít
 7. Spoločenský život, uchovávanie jazyka, tradícií a zvykov
 8. Vplyv iných kultúr na život
 9. Spojenie s domovskou krajinou
 10. Návraty domov na rodnú hrudu
 11. Prinesenie nových prvkov do slovenskej tradičnej kultúry
 12. Život v rodnej krajine po návrate zo sveta

 

Vzhľadom na to, že program Krajanskej nedele je časovo obmedzený (90 minút), jedno programové číslo by nemalo presiahnuť 6 minút.

 

Odporúčanie:

Každý kolektív môže do programu pripraviť a ponúknuť niekoľko programových čísiel zameraných na uvedenú tematiku.  

Krajanské folklórne súbory, skupiny a spolky, ktoré prejavia záujem predstaviť sa na Krajanskom dvore a v programe Krajanská nedeľa, môžu odosielať projekty do 30. novembra 2015.  (viac informácií na http://www.uszz.sk/sk/dotacie-2016).

Otázky súvisiace s vypracovaním projektu Krajanskej nedele a Krajanského dvora adresujte na emailový kontakt: bozena.malikova@uszz.gov.sk.