ÚSŽZ nemá facebookový profil!

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa dištancuje od textu akéhokoľvek príspevku a takisto aj od samotného profilu vytvoreného pod hlavičkou ÚSŽZ na sociálnej sieti Facebook, konkrétne na webadrese: http://www.facebook.com/uszzsk. Facebookový profil vytvorila súkromná osoba (čo je identifikované aj v hlavičke stránky- Personal Website) a nie Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Texty prezentované pod hlavičkou úradu na tomto facebookovom profile nie sú stanoviskami a názormi úradu.