ÚSŽZ odporúča

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti zoznam DVD slovenských filmov vydaných SlovenskýDm filmovým ústavom, vrátane informácie o jazykových verziách (titulkoch).

Nosiče DVD si môžete zakúpiť v Slovenskom filmovom ústave, postup pri objednávaní nájdete na internetovej stránke SFÚ www.sfu.sk v časti "ponuka – Zlatý fond a DVD".

Bližšie informácie o uvedených celovečerných filmoch sa nachádzajú na internetovej stránke http://www.sfd.sfu.sk/main.php?pdvd=0

 

 

DVD – názov titulky
Zbojník Jurko slovenské, anglické, poľské, ne-
  mecké, španielske, maďarské,
  francúzske, ruské
Pacho, hybský zbojník slovenské, anglické, poľské, ne-
  mecké, španielske, maďarské,
  francúzske, ruské
Jánošík I.-II. (1962-63), Jánošík 1921 slovenské, anglické, poľské, ne-
  mecké, španielske, maďarské,
  francúzske, ruské
Obrazy starého sveta slovenské, anglické, nemecké,
  španielske, talianske, francúzske,
  ruské
Krvavá pani slovenské, anglické, francúzske,
  španielske, talianske, nemecké,
  maďarské, české, poľské, ruské
Fero Fenič – to najlepšie z krátkych filmov slovenské, andlické, nemecké
Elo Havetta Collection ( Ľalie poľné, slovenské, anglické, nemecké,
Slávnosť v botanickej záhrade) francúzske
Iné svety slovenské, anglické, poľské
Edícia Slovenský film 80. rokov: slovenské, anglické
– Fontána pre Zuzanu  
– Chodník cez Dunaj  
– Iba deň  
– Iná láska  
– Ja milujem, ty milujes  
– Južná pošta  
– Noční jazdci  
– Pásla kone na betóne   
– Pomocník  
– Sladké starosti